Referenspolicy

Give Steel gör som princip inte reklam för andra verksamheter. Ett eventuellt önskemål om att använda Give Steel som referens ska därför godkännas av ledningen. Av hänsyn till vårt varumärke gör vi alltid en noggrann övervägning om vilka produkter och verksamheter fabriken kan associeras med.

Länkar

Give Steel framträder gärna som referens på våra leverantörers hemsida, om det är avtalat och godkänt av ledningen. Förutsättningen är dock en längre tids samarbete eller en större leverans. Vår logotyp ska alltid länka till vår hemsida.

Film

Give Steel deltar inte i marknadsföringsfilmer för leverantörer, i annonser eller skrivna intervjuer som gör reklam för andra verksamheter. VI har många leverantörer och kan dessvärre inte avsätta den tid som krävs för att ingå i samarbeten som dessa.

Citat

Give Steel citeras gärna om samarbetet med leverantören, om citatet är korrekt och godkänt av ledningen innan publicering. Ingår citatet i en casestory vill vi gärna ha materialet för genomgång innan publicering.

Sociala medier

Vi deltar gärna i strategiska samarbeten som gynnar båda verksamheterna digitalt, t.ex på sociala medier. Avgörande för ett taktiskt samarbete är att samarbetet är jämställt, rättvist och genomtänkt, så att en publicering gynnar båda verksamheterna. En förutsättning för detta kommer alltid vara att tagga Give Steels sociala medier, för det fall vår verksamhet nämns.

Bildanvändning

Finns Give Steel med i leverantörens eget bildmaterial ska detta godkännas av ledningen innan publicering. Vi lånar gärna ut vårt eget bildmaterial till leverantören om vi krediteras eller taggas i publiceringen.

Vi ser ömsesidig respekt och en nära dialog med våra leverantörer som en förutsättning för ett långvarigt samarbete som gynnar båda parter. Vi förväntar oss därför att ovanstående respekteras i våra leverantörers marknadsföring.

Underleveranser

Som huvudregel har Give Steel inget intresse av att underleverantörer marknadsför sig på underleveranser till Give Steel. Detta beror dels på att referenserna kan ha strategisk betydelse för Give Steels varumärke, dels att det i marknadsföringsmässiga sammanhang kan vara svårt för utomstående att skilja leveranser från delleveranser. För att säkerställa en trovärdig och konsekvent kommunikation både för Give Steel och för våra leverantörer ska ett eventuellt önskemål om att marknadsföra underleveransen därför avtalas vid kontraktets ingående.