Fakturierung

Elektronische Rechnungen

– ein Teil unserer Vision des papierlosen Unternehmens

Give Steel A/S hat sich aus mehreren Gründen für elektronische Fakturierung entschieden. Elektronische Fakturierung schont die Umwelt und effektivisiert unsere Arbeitsabläufe. 2016 haben wir das Augenmerk auf die Digitalisierung unserer Arbeitsvorgänge gerichtet, sodass wir so schnell, genau und effektiv wie nur möglich werden. Unser Verbrauch an Papier und Toner sinkt. So schonen wir die Umwelt. Unsere Arbeitsvorgänge und Genehmigungsprozeduren werden ebenfalls erleichtert. So entstehen weniger Fehler, was ein Teil unserer Best-in-class-Strategie ist. Und schließlich befreit elektronische Fakturierung Ressourcen in unserer Buchhaltung. Das macht uns in einem Markt unter Preisdruck flexibler und kostenbewusster.

Folgende Angaben MÜSSEN auf einer Rechnung an Give Steel A/S vorhanden sein.

Andernfalls wird die Rechnung zurückgeschickt und als nicht erhalten betrachtet – mit anderem Rechnungsdatum und daher anderem Fälligkeitsdatum als Folge.  Die Fälligkeit wird nach dem Erhalt der korrekten Rechnung berechnet.

  • Rekvisitionsnummer: Falls anzugeben.
  • Auftragsnummer: Vom Besteller anzugeben. Darf NIE Teil der Fakturazeile sein.
  • Mitarbeiter: Vom Besteller anzugeben. Darf NIE Teil der Fakturazeile sein.
  • Dokumentation: Prüfung: Vertragsgrundlage, Angebot, E-Mail-Bestätigung usw.

Im Zusammenhang mit der Zusendung von Rechnungen um den Monatswechsel herum weisen wir darauf hin, dass uns Ihre Rechnung spätesten am 4. Arbeitstag des neuen Monats vorliegen muss.

Beispiel: Rechnungen aus dem Mai 2016 müssen uns spätestens am 4. Juni 2016 vorliegen.

Sollten wir wider Erwarten die Rechnung erst nach dem 4. Arbeitstag erhalten, behalten wir uns vor, das Buchführungsdatum und damit das Fälligkeitsdatum zu ändern.

Kontoauszüge senden Sie bitte an folgende Mailadresse: kontoudtog@givesteel.com

Wenn Sie keine elektronischen Rechnungen versenden können, arbeiten wir mit Sproom zusammen. Darüber können Sie uns und allen Ihren anderen Kunden elektronisch fakturieren. Näheres dazu finden Sie auf www.sproom.net.

Elektroniske fakturaer

– en del af vores vision om den papirløse virksomhed.

Hos Give Steel har vi valgt at bruge elektronisk fakturering af flere årsager. Elektronisk fakturering skåner miljøet og effektiviserer vores arbejdsgange. Vi har i 2016 sat fokus på at digitalisere vores arbejdsprocesser, så vi bliver så hurtige, nøjagtige og effektive som muligt. Brugen af elektroniske fakturaer nedsætter vores forbrug af papir og print. Dermed sparer vi på papiret og skåner miljøet mest muligt. Elektronisk fakturering letter også vores arbejdsgange og godkendelsesprocedurer. Endelig frigør elektronisk fakturering ressourcer i vores bogholderi. Det gør os mere smidige, fleksible og omkostningsbevidste i et prispresset marked.

Følgende oplysninger SKAL være påført fakturaer til Give Steel

I modsat fald vil fakturaen blive returneret og betragtet som ikke modtaget med ændret fakturadato og dermed betalingsdato som konsekvens. Forfaldsdato vil blive beregnet fra modtagelse af korrekt faktura.

  • Rekvisitionsnummer: Hvor det oplyses.
  • Ordrenummer: Oplyses af rekvirent. Må aldrig være en del af fakturalinjen.
  • Medarbejder: Oplyses af rekvirent. Må aldrig være en del af fakturalinjen.
  • Dokumentationsmateriale: Validering: aftalegrundlag, tilbud, e-mail bekræftelse, etc.

I forbindelse med fremsendelse af jeres faktura omkring månedsskifte skal vi gøre opmærksom på, at de skal være os i hænde seneste fjerde hverdag i ny måned.

Eksempel: Faktura dateret i maj 2016 skal være os i hænde senest den 6. juni 2016.

Skulle vi mod forventning først modtage faktura efter fjerde hverdag, forbeholder vi os retten til at ændre bogføringsdato og dermed forfaldsdato som konsekvens.

Kontoudtog sendes til følgende mailadresse: kontoudtog@givesteel.com

Hvis man ikke kan sende elektroniske fakturaer, så har vi indgået et samarbejde med Sproom. Her igennem kan du fakturere både os og dine andre kunder elektronisk. Du kan læse, hvor let det er, på www.sproom.net.