Fakturering

Elektroniske fakturaer

– en del av vår visjon om en papirløs bedrift

Hos Give Steel A/S har vi valgt å bruke elektronisk fakturering av flere grunner. Elektronisk fakturering beskytter miljøet og effektiviserer arbeidsrutinene. Siden 2016 har vi satt fokus på å digitalisere arbeidsprosessene våre, for å gjøre oss så hurtige, nøyaktige og effektive som mulige. Ved å bruke elektronisk fakturering bruker vi mye mindre papir og færre utskrifter. Dermed sparer vi på papiret og beskytter miljøet mest mulig. Elektronisk fakturering effektiviserer også arbeidsrutinene og godkjenningsprosessene våre. Det fører til færre feil, noe som er i tråd med vår «best-in-class»-strategi. Og ikke minst frigjør den elektroniske faktureringsprosessen ressurser i økonomiavdelingen vår. Det gjør oss smidigere, og mer fleksible og kostnadsbevisste i et prispresset marked.

Følgende opplysninger MÅ være påført fakturaer til Give Steel A/S

I motsatt fall vil fakturaen blir returnert og betraktet som ikke mottatt. Fakturadatoen, og dermed også betalingsdatoen, endres som en konsekvens av dette. Forfallsdatoen blir beregnet fra den datoen vi mottar korrekt faktura.

  • Rekvisisjonsnummer: Der dette oppgis.
  • Ordrenummer: Oppgis av rekvirent. Må aldri være en del av fakturalinjen.
  • Medarbeider: Oppgis av rekvirent. Må aldri være en del av fakturalinjen.
  • Dokumentasjonsmateriale: Validering: avtalegrunnlag, tilbud, e-postbekreftelse osv.

I forbindelse med fremsendelse av faktura rundt månedsskiftet, vil vi gjøre oppmerksom på at den må være oss i hende senest 4. virkedag i den nye måneden

Eksempel: Faktura datert i mai 2016, måtte være oss i hende senest den 6. juni 2016

Skulle vi mot formodning først motta faktura etter 4. virkedag, forbeholder vi oss retten til å endre bokføringsdato og dermed forfallsdato som et resultat av dette.

Kontoutskrift sendes til følgende e-postadresse: kontoudtog@givesteel.com

For leverandører som ikke er i stand til å sende elektroniske fakturaer, har vi inngått et samarbeid med Sproom. Gjennom denne tjenesten kan du fakturere både oss og alle andre kunder elektronisk. Finn ut mer om hvor enkelt det er på www.sproom.net.