Referencepolitik

Give Steel reklamerer principielt ikke for andre virksomheder. Et eventuelt ønske om at bruge Give Steel som reference skal derfor cleares med ledelsen. Af hensyn til vores branding overvejer vi altid nøje, hvilke produkter og virksomheder fabrikken kan associeres med.

Links

Give Steel optræder gerne som reference på vores leverandørers hjemmeside, hvis det er aftalt og godkendt af ledelsen. Forudsætningen er dog et længerevarende samarbejde eller en større leverance. Vores logo skal altid linke til vores hjemmeside.

Film

Give Steel deltager ikke i testimonial film for leverandører, i annoncer eller skrevne interviews som reklamerer for andre virksomheder. Vi har mange leverandører og kan desværre ikke afse den tid, det kræver at indgå i samarbejder som disse.

Citater

Give Steel vil gerne citeres omkring samarbejdet med leverandøren, hvis citatet er sandfærdigt og godkendt af ledelsen inden publicering. Indgår citatet i en casestory, vil vi gerne have materialet til gennemsyn inden eksponering.

Sociale medier

Vi deltager gerne i taktiske samarbejder, der kommer begge virksomheder til gode digitalt, fx på sociale medier. Afgørende for et taktisk samarbejde vil være, at samarbejdet er ligestillet, fair og gennemtænkt, således at eksponering kommer begge virksomheder til gode. En forudsætning herfor vil altid være tagging af Give Steels sociale medier, i fald vi nævnes.

Billedbrug

Eksponeres Give Steel i forbindelse med leverandørens eget billedemateriale, skal dette godkendes af ledelsen inden eksponering. Vi udlåner gerne vores eget billedemateriale til leverandører, hvis vi krediteres eller tagges i eksponeringen.

Vi anser gensidig respekt og en tæt dialog med vores leverandører som en forudsætning for et langvarigt samarbejde, der kommer begge parter til gode. Vi forventer derfor ovenstående respekteret i vores leverandørers markedsføring.

Underleverancer

Som hovedregel har Give Steel ingen interesse i at underleverandører markedsfører sig på underleverancer til Give Steel. Det skyldes dels, at referencerne kan have strategisk betydning for Give Steels branding, og at det i markedsføringsmæssige sammenhænge kan være svært for udenforstående at skelne leverancer fra delleverancer. For at sikre en troværdig og stringent kommunikation for både Give Steel og vores leverandører skal et evt. ønske om at markedsføre underleverancen derfor aftales ved kontraktens indgåelse.