FNs bærekraftsmål

Give Steels perspektiv på bærekraftsmålene

Give Steel ønsker å optimere stålkonstruksjoner, slik at vi reduserer CO2-utslipp og avfall fra byggeprosessen så mye som mulig.

Våre optimeringer har innflytelse på stålkonstruksjoner i hele Nord-Europa og er med på å optimere ressursforbruket i byggebransjen, som står for en vesentlig del av verdens samlede CO2-utslipp.

Give Steels hovedfokus

Selv om vi støtter 10 bærekraftsmål, fokuserer vi primært på tre av disse. Nemlig 4, 8 og 12. Du kan lese om bærekraftsmålene og hva vi gjør for å etterleve disse, ved å klikke på hvert enkelt bærekraftsmål.

Vår generelle atferd og strategi underbygger aktivt 10 av FNs ambisiøse bærekraftsmål

Siden 2015 har alle medlemsland i FN vært forpliktet til å bidra til en mer bærekraftig verden. De 10 bærekraftsmålene vi har innflytelse på, skal redusere ulikheter og sikre ansvarlig atferd og vekst – uten å gå på kompromiss med bærekraften.

I det følgende gjennomgås de bærekraftsmålene vi har spesielt fokus på, med beskrivelser av konkrete tiltak som støtter målene i hverdagen.