Ståltakstoler

Ståltakstolene fra Give Steel består av oppsveisede profiler med utkragede rammehjørner som gir oss muligheten til å utnytte stålets tverrsnitt mest mulig optimalt, ved å sikre best mulig utnyttelse av stålet.

Takstoler med rette bein

Når det er dårlig med plassen eller det er ønskelig med et annet uttrykk, utfører Give Steel ståltakstoler med rette bein.

Istedenfor det klassiske vindkrysset, kan det benyttes vindrammer.

Stikksperrer

Ved å montere stikksperrer på siden av ståltakstolen er det mulig å øke arealet i en bygning på en fornuftig og økonomisk måte.

3D-modellering

Siden modelleringen av alt stål skjer i Tekla, kan modellene fra andre leverandører og Give Steel kombineres.

Dette er en fordel i byggeprosjekter, særlig når grenseflater skal koordineres.