Stålspær

Hos Give Steel består vores stålspær af opsvejste profiler med udfligede rammehjørner, som giver os mulighed for at udnytte stålets tværsnit mest muligt optimalt, ved at sikre den højest mulige udnyttelse af stålet.

Spær med lige ben

Når pladsen er sparsom eller et andet udtryk ønskes, udfører Give Steel stålspær med lige ben.

Som en erstatning til det klassiske vindkryds, kan vindrammer benyttes.

Stikspær

En tilføjelse af stikspær på siden af stålspæret er en god måde at øge kvm i en bygning på en fornuftig og økonomisk måde.

3D-modellering

Med modellering af alt stål i Tekla kan modellerne fra andre leverandører og Give Steel kombineres.

Dette er en fordel i byggeriet specielt, når grænsefladerne skal koordineres.