Økonomisk bærekraft

Give Steel er en markedsorientert virksomhet, og den økonomiske dimensjonen av virksomhetens bærekraft er derfor drevet av markedskrav.

  • Innovasjon og teknologi: innsats i forbindelse med produksjon og prosesser.
  • Samarbeid: samarbeid, programmer og nettverk.
  • Kunnskapsstyring: oppbevaring av juridiske kompetanser og bærekraftkunnskap i virksomheten.
  • Prosesser: våre medarbeidere følger våre bærekraftsretningslinjer under utførelse av daglige prosesser og prosedyrer.
  • Innkjøp: oppmerksomhet og omtanke ved innkjøp og i forsyningskjeden. Forhold til leverandører med fokus på bærekraft.
  • Bærekraftsrapportering: analyse av resultater og rapportering av årsrapport.