Bæredygtig forretningsudvikling

At kortlægge væsentligheder gennem risici og konvertere dem til muligheder er ikke blot grundlag for bedre ESG-rapportering, men også vejen til bæredygtig forretningsudvikling.

Vi har i vores impact/risk/opportunity-analyse (IRO-analyse) vurderet risici koblet til menneskerettigheder og OECDs standarder, så vi skaber nye muligheder indenfor grøn omstilling, social bæredygtighed eller ledelsesmæssig styring.

Strategi

Med sin strategi vil Give Steel være bygherrens foretrukne valg. ESG er løftestangen til at nå denne position.  Give Steel er purpose drevet og derfor er vores forretningsstrategi også funderet på vores tilgang til mennesker. 

Strategiens handlingsplaner sigter mod øget eksport og dækker en række temaer, der relaterer til ESG:  Klima (E), social bæredygtighed (S) og god ledelse (G). 

Med højere krav til bæredygtighed, dialog og dokumentation har vi i Give Steel mulighed for at påvirke projekterne i en mere bæredygtig retning og hjælpe kunden til mere bæredygtige valg. Men det kræver også, at vi i højere grad tænker på tværs af jobfunktioner, afdelinger og geografier.   

 

 

 

Risici og muligheder

Vores IRO-analyse hjælper med at konvertere udfordringer til muligheder,  som kan igangsættes eller undersøges som potentielle handlingsplaner – en del af virksomhedens bæredygtige forretningsudvikling.

I tabellen, der ledsager denne tekst, har vi kortlagt de temaer, som er analyseret i Give Steels dobbelte væsentlighedsanalyse. 

De ni temaer i tabellen er de højest scorende temaer udvalgt fra en større samlet væsentlighedsanalyse. 

Vi har taget udgangspunkt i hver risiko og forsøgt at vende den til værdiskabende løsninger, så vi med vores analyse kan skabe bæredygtig forretningsudvikling.

 

 

Se model her