Bæredygtig forretningsudvikling

At kortlægge væsentligheder gennem risici og konvertere dem til muligheder er ikke blot grundlag for bedre ESG-rapportering, men også vejen til bæredygtig forretningsudvikling.

Vi har i vores impact/risk/opportunity analyse vurderet risici koblet til menneskerettigheder og OECDs standarder, så vi skaber nye muligheder indenfor grøn omstilling, social bæredygtighed eller ledelsesmæssig styring.

Strategi

Med strategien Owners choice vil Give Steel være bygherrens foretrukne valg. ESG er løftestangen til at nå denne position.  Give Steel er purpose drevet og derfor er vores forretningsstrategi også funderet på vores tilgang til mennesker. 

Strategiens handlingsplaner sigter mod øget eksport og dækker en række temaer, der relaterer til ESG:  Klima (E), social bæredygtighed (S) og god ledelse (G). 

Via vores strategi, der har særlig fokus på Mega Structures, har vi set nye måder at tænke forretning på. Med højere krav til bæredygtighed, dialog og dokumentation har vi i Give Steel mulighed for at påvirke projekterne i en mere bæredygtig retning og hjælpe kunden til mere bæredygtige valg. Men det kræver også, at vi i højere grad tænker på tværs af jobfunktioner, afdelinger og geografier.   

Risici og muligheder

At kortlægge væsentlighed gennem sine risici og muligheder med udgangspunkt i egen virksomhed giver ikke bare et grundlag for bedre ESG-rapportering, men er også et vigtigt fundament for bæredygtig forretningsudvikling.  

Ofte vil der både være risici og muligheder at finde, der lægger pres på Give Steel, men også temaer, som internt kan påvirke vores produktivitet.  

Vi har taget udgangspunkt i hver risiko og forsøgt at vende den til værdiskabende løsninger, så vi med vores analyse kan skabe bæredygtig forretningsudvikling.

 

 

Se model her