Due diligence

Gennem due diligence processer sikrer vi risikohåndtering, så vi ikke skader mennesker, klima og miljø i vores virke. Due diligence er således vores metode til at styre risici, både internt i virksomheden og i vores værdikæde.de for at tage socialt ansvar gennem hele værdikæden samt for at møde de dokumentationskrav, vores kunder har til os i forhold til ny EU-lovgivning. 

 

 

 

 

Se Due Diligence model

Supplier Code of Conduct

Give Steel Supplier Code of Conduct er udarbejdet og opdateret på baggrund af vores løbende væsentlighedsvurdering og due diligence. Politikken fastlægger de relevante ESG-temaer inden for både E, S og G, som leverandører skal følge, og det ansvar, de har for at kunne levere varer og ydelser til Give Steel. Eksempelvis omfatter politikken sundhed og sikkerhed, arbejdstagere ansat gennem tredjeparter, menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder samt tvangsarbejde og børnearbejde. Politikken er udarbejdet i overensstemmelse med UN Global Compact’s Principper (UNGP), herunder ILO-konventionen og OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder. 

Relation til IRO-analyse: Sundhed og sikkerhed, diskrimination og geopolitiske spændinger, råmaterialer og CO2. Handlingsplanerne for hver enkelt tematik overvåges regelmæssigt og mindst én gang om året. 

Centrale interessenter: Leverandører og lokale samfund 

Interessentinvolvering: Due diligence og handlingsplaner 

Øverste ansvarlige: CEO