Ingjutningsbeslag

Förutom Give Steels standard-ingjutningsbeslag utförs också bultgrupper, som har en stor fördel när pelarna består av rörprofiler.

Give Steel levererar ingjutningsdelar som gjuts in i grunden av andra entreprenörer innan monteringsstart. Detta säkerställer en säker och effektiv montering.

Anslutningar med bultar längs fasader

Anslutningar mellan pelare och balkar görs med bultar. Detaljerna koordineras i projekteringen.

Balkar med fastmonterade genomgående pelare

Förberedelse för anslutning av takkonstruktion och fasadelement

När det av en annan entreprenör ska monteras paneler på stålkonstruktionen svetsas extra flänsar fast som underlag.

Förberedelse för sammanbyggnad med betong

När däckkonstruktionerna består av betong och en sammanbyggnad mellan stålkonstruktionerna och betongen är nödvändig kan stålet förberedas för detta med påsvetsade bågar.

Vindkryss

När vi arbetar med pelar-balkkonstruktioner säkras byggnadens stabilitet med vindkryss i båda riktningarna.

Vindkryss tillverkas av rundstål som standard. Detta ger möjlighet till precis injustering av byggnaden innan monteringens slutförande.