Innstøpingsgods

I tillegg til standard innstøpingsgods fra Give Steel, fremstiller vi også boltegrupper. Disse gir store fordeler når søylene fremstilles av rørprofiler.

Give Steel leverer innstøpingsgods som støpes inn i betongelementer av betongentreprenøren før monteringsstart. Dette garanterer sikker og effektiv montering.

Boltede knutepunkter langs fasade

Knutepunktene mellom søyler og bjelker boltes sammen. Detaljene koordineres under prosjekteringen.

Bjelker montert på gjennomgående søyler

Forberedelse til montering av takkonstruksjon og fasadeelementer

Dersom andre leverandører skal montere paneler på stålkonstruksjonen, kan vi sveise på ekstra flenser mot vederlag.

Forberedelse til sammenbygging med betong

Når dekkelementene er fremstilt av betong som skal sammenbygges med stålkonstruksjonen, kan vi klargjøre stålet for dette ved hjelp av påsveising av bøyler.

Vindkryss

Ved bruk av søyle-bjelkekonstruksjon sikres stabiliteten av bygningen med vindkryss i begge retninger.

Vindkryssene vil som standard være utført i rundstål. Dette gir mulighet for presis justering av bygningen før monteringen fullføres.