Pelar-balkkonstruktion

Pelar-balkkonstruktioner utförs i många olika utformningar.

Det är en konstruktionstyp som med fördel kan användas i byggnader med flera våningar.

Sammanbyggnad med alla konstruktionstyper

Fördelen med pelar-balkkonstruktioner är att de kan användas till att bygga ihop hela projektet.

Ett pelar-balksystem kan kombineras med fackverk och våra stålkompositbalkar GSY BEAM i den kombination som ger det bästa helhetsprojektet.

3D-modellering

Med modellering av allt stål i Tekla kan modellerna från andra leverantörer och Give Steel kombineras.

Detta är en fördel i byggnadsprocessen, särskilt när gränsytorna ska koordineras.