Urban Media Space

Urban Media Space har det hele. Udhæng på op til 17 meter. Store spændvidder, skæve vinkler, lange gitterspær og spændende afslutninger. Som underleverandør til NCC har Give Steel leveret i alt 1.300 ton stål til bygningens tagetage og P-kælder på Århus Havn.

Bygningens facader er opbygget med forskellige vinkler, hvilket gør den tekniske konstruktion kompleks. Det er dog den krævende detailprojektering, der har været projektets største udfordring. Stålkonstruktionen blev tegnet i Tekla af Give Steel selv og er et godt eksempel på et projekt, hvor Give Steel har brugt en bred vifte af sine kompetencer.

Give Steel har løst opgaven i et tæt og velfungerende samarbejde med NCC, rådgivende ingeniør Alectia og facadeentreprenør Kai Andersen.

Dokk1

Dokk1 har allt. Överhäng på upp till 17 meter. Stora spännvidder, sneda vinklar, långa fackverk och spännande avslutningar. Som underleverantör till NCC har Give Steel levererat totalt 1 300 ton stål till byggnadens vindsvåning och underjordisk parkeringsplats i Aarhus hamn.

Byggnadens fasader är uppbyggda i olika vinklar, vilket gör den tekniska konstruktionen komplex. Det är dock den krävande detaljprojekteringen som har varit projektets största utmaning. Stålkonstruktionen ritades i Tekla av Give Steel själva och är ett bra exempel på ett projekt där Give Steel har använt många av sina kompetenser.

Give Steel har löst uppgiften i tätt och väl fungerande samarbete med NCC, rådgivande ingenjör Alectia och fasadentreprenör Kai Andersen.