Urban Media Space

Urban Media Space har det hele. Udhæng på op til 17 meter. Store spændvidder, skæve vinkler, lange gitterspær og spændende afslutninger. Som underleverandør til NCC har Give Steel leveret i alt 1.300 ton stål til bygningens tagetage og P-kælder på Århus Havn.

Bygningens facader er opbygget med forskellige vinkler, hvilket gør den tekniske konstruktion kompleks. Det er dog den krævende detailprojektering, der har været projektets største udfordring. Stålkonstruktionen blev tegnet i Tekla af Give Steel selv og er et godt eksempel på et projekt, hvor Give Steel har brugt en bred vifte af sine kompetencer.

Give Steel har løst opgaven i et tæt og velfungerende samarbejde med NCC, rådgivende ingeniør Alectia og facadeentreprenør Kai Andersen.

Dokk1, Aarhus Hafen

Komplexe Stahlkonstruktionen und anspruchsvolle Detailprojektierung

Dokk1 ist ein großes, kommunales Bauprojekt am Hafen von Aarhus, das Ende 2015 fertig sein soll. Give Steel A/S beliefert nicht weniger als zwei Kunden in dem Projekt. 500 t verzinkte Stahlkonstruktion für Parkboxen im Keller und ca. 800 t Stahl für die Dachkonstruktion des Gebäudes.

Die Fassaden des Baus haben unterschiedliche Winkel, was die technische Konstruktion sowohl komplex als auch anspruchsvoll macht. Die schwierige Detailprojektierung ist aber die größte Herausforderung des Projekts. Give Steel A/S löst die Aufgabe in enger und gut funktionierender Zusammenarbeit mit NCC, dem Elektrikerunternehmen Alectia und dem Fassadenbauer Kai Andersen.