Urban Media Space

Urban Media Space har det hele. Udhæng på op til 17 meter. Store spændvidder, skæve vinkler, lange gitterspær og spændende afslutninger. Som underleverandør til NCC har Give Steel leveret i alt 1.300 ton stål til bygningens tagetage og P-kælder på Århus Havn.

Bygningens facader er opbygget med forskellige vinkler, hvilket gør den tekniske konstruktion kompleks. Det er dog den krævende detailprojektering, der har været projektets største udfordring. Stålkonstruktionen blev tegnet i Tekla af Give Steel selv og er et godt eksempel på et projekt, hvor Give Steel har brugt en bred vifte af sine kompetencer.

Give Steel har løst opgaven i et tæt og velfungerende samarbejde med NCC, rådgivende ingeniør Alectia og facadeentreprenør Kai Andersen.

Urban Media Space

Urban Media Space has everything: 17 metre eaves, large spans, odd angles, long trusses and exciting end sections. As a subcontractor to NCC, Give Steel supplied a total of 1,300 tons of steel for the building’s top floor and underground car park at the docks in Aarhus.

The building’s façades are angled in a variety of directions, making the construction technically complex. The most challenging aspect of the project was, however, the demanding detailed design work that was required.  The steel structure was designed by Give Steel using Tekla and is a good example of a project in which Give Steel deployed a broad cross section of its various expertises.

Give Steel performed this task in a close and efficient collaboration with NCC, Alectia engineering consultants and façade contractor Kai Andersen.