Stålkonstruksjoner og ståltakstoler

Give Steel er en ledende produsent av ståltakstoler og stålkonstruksjoner i Nord-Europa. Vi produserer alle ståltakstoler i Danmark og kombinerer design, konstruksjon, kvalitet og sikkerhet med moderne høyteknologi for en mer CO2-vennlig produksjon.

Ståltakstoler

Ståltakstolene våre benyttes i både offentlige og private byggeprosjekter. Fra teknisk komplekse stålkonstruksjoner til enkle industri- og landbruksbygg i hele Europa.

Gittertakstoler

Gittertakstoler brukes som bærende takstoler der det er behov for store, åpne områder uten forstyrrende støtteelementer i rommet. Vi produserer gittertakstoler med små og store spennvidder til stadionshaller, industribygg, produksjonshaller og lagerbygninger der det ikke er ønskelig at søyler skal fylle og virke forstyrrende.

Miljøsertifisering

Vi støtter f.eks. følgende miljøsertifiseringer og miljøplattformer.:

  • Cobuilder
  • ECO Product
  • BREEAM NOR
  • DGNB
  • LEED MFL.

Stålkonstruksjoner til hele Nord-Europa

Give Steel er i dag en ledende produsent av stålkonstruksjoner i Nord-Europa. Vi har en tilstedeværelse på fire lokaliteter i tre land, men vår tilnærming til de respektive markedene bærer også preg av internasjonalisering. Dette gir seg uttrykk i kunnskaper om hvert lands miljø- og kvalitetsstandarder samt lokal juridisk kompetanse.

Klikk på kortet og finn din kontaktperson

Produksjonskapasitet

Ståltakstoler 52.000 tonn

Final Figures

Bærekraft og ESG

Årsrapport 2023

EPD - Environmental Product Declaration

Etterspørselen etter miljøvaredeklarasjoner stiger stadig. DGNB brukes som bærekraftstandard i Danmark.

Download EPD

Sertifikater

Give Steel er sertifisert til å produsere og CE-merke stålkonstruksjoner til det europeiske markedet i alle utførelsesklasser (EXC 1 – EXC 4).

Alle stålkonstruksjoner er sertifisert ECO-produkt.

Se sertifikater

We Grow People

Vi utdanner og utfordrer medarbeiderne våre slik at de utvikler seg individuelt, både faglig og personlig. Å utvikle våre medarbeidere er en del av vårt DNA. Samfunnsansvar er vårt peilemerke – og en del av strategien vår.

Click to grow