Stålkonstruksjoner og ståltakstoler

Give Steel er en ledende produsent av ståltakstoler og stålkonstruksjoner i Nord-Europa. Vi produserer alle ståltakstoler i Danmark og kombinerer design, konstruksjon, kvalitet og sikkerhet med moderne høyteknologi for en mer CO2-vennlig produksjon.

Ståltakstoler

Ståltakstolene våre benyttes i både offentlige og private byggeprosjekter. Fra teknisk komplekse stålkonstruksjoner til enkle industri- og landbruksbygg i hele Europa.

Miljøsertifisering

Vi støtter alle miljøsertifiseringer:

  • BREEAM NOR
  • DGNB
  • LEED MFL.

Gittertakstoler

Gittertakstoler brukes som bærende takstoler der det er behov for store, åpne områder uten forstyrrende støtteelementer i rommet. Vi produserer gittertakstoler med små og store spennvidder til stadionshaller, industribygg, produksjonshaller og lagerbygninger der det ikke er ønskelig at søyler skal fylle og virke forstyrrende.

Produksjonskapasitet

Ståltakstoler 39.500 tonn / år GSY® 6100 tonn / år

Final Figures

Sustainability 2020/21

Triple bottom line

We Grow People

Vi utdanner og utfordrer medarbeiderne våre slik at de utvikler seg individuelt, både faglig og personlig. Å utvikle våre medarbeidere er en del av vårt DNA. Samfunnsansvar er vårt peilemerke – og en del av strategien vår.

Click to grow

EPD - Environmental Product Declaration

Etterspørselen etter miljøvaredeklarasjoner stiger stadig. DGNB brukes som bærekraftstandard i Danmark.

Download EPD

CE-sertifikater

Give Steel er sertifisert til å produsere og CE-merke stålkonstruksjoner til det europeiske markedet i alle utførelsesklasser (EXC 1 – EXC 4).

Se sertifikater