Leverandørsamarbeid

Hos Give Steel verdsetter vi et godt og tett samarbeid med leverandørene våre, basert på en høy grad av tillit, kvalitet og effektivitet. Som leverandør forstår du Give Steels verdier, DNA og strategi og handler i henhold til disse.

Du er dynamisk, proaktiv, fleksibel og faglig tung. Kun ved å omgi oss med de beste leverandørene, kan vi leve opp til våre egne høye kvalitetskriterier.

Du finner informasjon om fakturering og retningslinjer for referanser i menyen over.

Hvis du vil bli leverandør til Give Steel, må du lese våre etiske retningslinjer for leverandører i koblingen til høyre.

For henvendelser vedrørende salg, kontakt oss på

tlf. +45 75 73 12 18 eller på e-post info@givesteel.com.

Våre stålkonstruksjoner

Give Steel designer og produserer alle former for stålkonstruksjoner. Les mer om våre ståltakstoler her.

  • Enkle konstruksjoner
  • Gittertakstoler

HAR DU BEHOV FOR Å DOKUMENTERE SOSIAL BÆREKRAFT?

Vi kan bidra med:

  • Etiske retningslinjer for leverandører
  • Risikostyring i forsyningskjeden ved utsetting.
  • Tidlig medvirkning fra innkjøps- og bærekraftavdelinger, slik at du reduserer sosial risiko til et minimum
  • Dialogbasert tilnærming.
  • FNs veiledende prinsipper for menneskerettigheter og næringsliv, ILO-konvensjonen samt OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv.
  • Beregning av den sosiale verdien av stålkonstruksjonen din med «Den sociale bæredygtighedsberegner».
  • Beregning av den sosiale bunnlinjen til virksomheten din med «Den sociale bæredygtighedsberegner».
ESG i Give Steel