Søyle-bjelkekonstruksjon

Søyler og bjelker kan brukes som delelementer, eller som et selvstendig, statisk system, der alle delene fremstilles i stål og stabiliteten sikres med vindavstivning.

Konstruksjonsmessige fordeler

Konstruksjoner som oppføres med søyler, bjelker og vindkryss, skaper et statisk system som vanligvis er både enkelt og overskuelig. Søyle-bjelkekonstruksjonen er effektiv og har mange bruksområder i en rekke byggeprosjekter.

Optimal produksjon

En av fordelene med søyle-bjelkekonstruksjoner kommer til uttrykk i produksjonen. Bjelker og søyler som utelukkende utføres med bolteplater, kan produseres mer effektivt, noe som gir økonomisk gevinst for kundene.