Søyle-bjelkekonstruksjon

Søyler og bjelker kan brukes som delelementer, eller som et selvstendig, statisk system, der alle delene fremstilles i stål og stabiliteten sikres med vindavstivning.

Konstruksjonsmessige fordeler

Konstruksjoner som oppføres med søyler, bjelker og vindkryss, skaper et statisk system som vanligvis er både enkelt og overskuelig. Søyle-bjelkekonstruksjonen er effektiv og har mange bruksområder i en rekke byggeprosjekter.

Optimal produksjon

En av fordelene med søyle-bjelkekonstruksjoner kommer til uttrykk i produksjonen. Bjelker og søyler som utelukkende utføres med bolteplater, kan produseres mer effektivt, noe som gir økonomisk gevinst for kundene.

Relaterte prosjekter

Stålkonstruksjon til Flintholm Kollegium

Give Steel har levert ca. 160 tonn stål til oppføringen av studentboligene i Elga Olgas Vei ved Flintholmen på Fredriksberg.

Boligene er fordelt over tre bygninger, som stabiliseres av stålrammer fra Give Steels fabrikk. I tillegg til boliger omfattet prosjektet også takhus og heistårn i stål.