Stålkonstruksjoner og ståltakstoler

Give Steel designer, prosjekterer, produserer og monterer bærende stålkonstruksjoner til entreprenører og byggherrer over hele Nord-Europa.

Ved hjelp av BIM-modellering designer vi stålkonstruksjoner på en slik måte at de CO2-optimeres med hensyn til tonnasje, pris og transport.

Vi styrer konstruksjonsprosessen med sikker hånd og robust prosjektledelse fra bestilling til montasje.

Alle stålkonstruksjoner produseres med effektiv, ansvarlig og moderne høyteknologi i Danmark og monteres sikkert på byggeplasser over hele Nord-Europa.

Teknisk kompetanse

Give Steel designer og prosjekterer stålkonstruksjoner helt fra bunnen av. Vår medarbeiderstab består av alt fra nyutdannede ingeniører med den mest oppdaterte fagkunnskapen til erfarne ingeniører med en tung ballast av erfaring fra praktiske stålkonstruksjoner.

I takt med at Give Steel har vokst som virksomhet og løsningene våre har blitt brukt i stadig større byggeprosjekter, har virksomheten fokusert på å tiltrekke seg flere dyktige ingeniører for å styrke vårt fremtidige kompetansegrunnlag, både innenfor prosjektering, prosjektledelse og produksjon.

Give Steel tiltrekker seg i dag dyktige ingeniører i flere land og på forskjellige lokaliteter.

Komplekse stålkonstruksjoner

Enorm tyngde, store dimensjoner, imponerende spennvidder og flotte utvalsinger. Velkommen til vårt univers av komplekse stålkonstruksjoner!

I prosjekter med høy kompleksitet er prosjektledelse vårt mantra. Solid ingeniørkunst og sikker prosjektledelse sikrer en smidig prosess fra konstruksjonsdesign til produksjon og montasje.

Enkle stålkonstruksjoner

Stålkonstruksjoner til lager- og logistikkbygg, industri, produksjon og landbruk er ofte enkle stålkonstruksjoner med et enkelt prosjekteringsforløp, kort produksjonstid, effektiv montasje og lave byggekostnader.

Give Steel har med årene blitt kjent for å optimere enkle stålkonstruksjoner for å spare tonnasje, redusere CO2-utslipp og holde byggekostnadene nede.