Klima

Vi bestreber oss på å redusere CO2-avtrykket vårt til et minimum

Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre bærekraftprofilen vår og sikre lavest mulig CO2-avtrykk. 
Vi er godt i gang med vår grønne omstilling som er planlagt med tre modenhetsnivåer. 
Prosessen inkluderer alt fra investering i nye teknologier til klimaplaner og CO2-ansvarlig atferd hos medarbeidere og leverandører. 

Modenhetsnivå 1: Ha en veldefinert bærekraftstrategi på plass. Dokumenterte bærekraftprofil og retningslinjer (2019–2020).


Modenhetsnivå 2: Driftsmessig iverksettelse av klimaplanen på fabrikken, på kontorene og på byggeplasser (2020–2023).


Modenhetsnivå 3: Videreutvikling av den eksisterende klimaplanen for et enda høyere nivå av bærekraft (2022– ).


Give Steel har fokus på CO2-optimering fra Cradle to Site – dvs. fra utvinning til ferdig montasje på byggeplassen.

PLANLEGGING OG DESIGN

Planlegging og design

 • Optimering av konstruksjon
 • Strategisk innkjøp av råmaterialer

PRODUKSJON

Råmaterialer

 • Ansvarlig utvinning av råmaterialer

Anskaffelse fra leverandør

 • Strategisk anskaffelse av råmaterialer med fokus på genanvendelsesprocent, EPD mv.

Transport til fabrikk

 • Logistikkplanlegging
 • Leverandørdokumentasjon/etiske retningslinjer

Produksjon

 • Investering i robotikk og teknologi
 • Mer miljøvennlig maling
 • Løpende investering i elektrisk drevet maskineri
 • Minimering av energiforbruk på alle anlegg
 • Recycling via partner
 • Minimalt bruk av kjemikalier
 • Varighet: Kvalitet varer lenger

LEVERING

Transport til byggeplassen

 • Logistikkplanlegging
 • Valg av drivstoff
 • Leverandørdokumentasjon

MONTERING PÅ BYGGEPLASSEN

 • Logistikkplanlegging
 • Energiforbruk på byggeplassen
 • Montering med høy kvalitet for lang varighet