Give Steel – leverandør av stålkonstruksjoner til datasentre

Give Steel leverer stålkonstruksjoner til alle typer datasentre. Stålkonstruksjoner til datasentre kan variere betydelig i størrelse, avhengig av det planlagte datasenterets størrelse og type. Fra hyperskala, samlokalisering og edge computing til engros og enterprise.

Vi er kjent for å optimere alle typer stålkonstruksjoner, slik at vi både spare tonnasje og reduserer CO2-utslipp, samtidig som byggekostnadene holdes nede, uansett størrelsen på datasentret.

Kontakt

Har du lyst til å høre mer om hvordan ingeniørene våre kan hjelpe deg med datasenterprosjektet ditt?

Kontakt

Khisraw Dastagir
Head of Data Centres

Datasentrets stålkonstruksjon

Et datasenter er i bunn og grunn et stort, åpent rom. En omhyggelig forberedt lagerbygning som skal brukes til å huse og drive en avansert, plasskrevende IT-infrastruktur. Derfor dekker datasentrene ofte et stort areal og krever betydelige stålkonstruksjoner med store spennvidder.

Give Steel har god erfaring med design, prosjektering, produksjon og montering av de store, bærende stålkonstruksjonene som brukes til bygging av datasentre. Vi styrer konstruksjonsprosessen med sikker hånd og robust prosjektledelse fra bestilling til montering. Særlig storskala datasentre med enorm tyngde, spesielt store dimensjoner og gitterdragere med imponerende spennvidder kan være med på å gjøre en stålkonstruksjon mer komplisert.

Ingeniører med datasentre som spesialfelt

Ingeniørene våre arbeider dedikert med optimering av prosessen, økonomien og tidsplanen i prosjektet, og målet er å levere en så komplett løsning som mulig for råbygget. Dermed oppnår vi et uavbrutt produksjonsforløp med raskest mulig levering, reduserte kostnader og et garantert godt resultat. Vi bestreber oss på å sette sammen et fast team til alle datasentre, slik at vi kan utnytte erfaringer fra tidligere prosjekter. Erfaringer som realiserer gevinster for både deg og datasenteret ditt i form av en gjennomtenkt stålkonstruksjon og et kostnadseffektivt prosjekt.

Vi utarbeider beregninger ut fra tegninger og produserer egne dimensjoneringer for bærende stålkonstruksjoner og sammenføyninger før BIM-modellen utarbeides i Tekla. Alle stålkonstruksjoner produseres med effektiv, ansvarlig og moderne høyteknologi i Danmark og monteres sikkert på byggeplasser over hele Nord-Europa.

Prosessen

 1. Rådgiverens tegninger omgjøres til en ingeniørtegning / et bæresystem. Dette omfatter plasseringen av bærende søyler og bjelker. Avstivninger, stål til knutepunkter og boltgrupper tegnes inn i modellen.
 2. Vi utfører ingeniørberegninger og utarbeider designdokumenter. Alle statiske løsninger omdannes til en BIM-modell. BIM er utgangspunktet for andre entreprenører som f.eks. betongleverandøren.
 3. Vi utarbeider produksjonstegninger.
 4. Produksjon og overflatebehandling finner sted på fabrikken i Danmark
 5. Transport til byggeplassen
 6. Montering: Give Steel monterer selv konstruksjonen, eller leverer montasjetegninger slik at monteringen kan utføres av en annen part.

Levering

Våre erfarne og profesjonelle montører og sitemanagers fører alltid en god og konstruktiv dialog med de øvrige leverandørene på prosjektet. Godt samarbeid på byggeplassen er viktig for oss. Vi jobber løsningsorientert når det oppstår uforutsette utfordringer underveis, og bestreber oss på å oppfylle kundens ønsker i henhold til tidsplanen.

Utover selve produksjonen av stålkonstruksjoner til råbygget, tilbyr vi også galvanisering og brannmaling av stålkonstruksjonene, samt transport til og montering på byggeplassen.

I tillegg tilbyr vi:

 • Gitterrister
 • Industritrapper
 • NYHET Fasadelukning med sandwichpaneler eller bølgede/profilerte stålplater.

Reduser CO2 i stålkonstruksjonen til ditt datasenter

Ved hjelp av BIM-modellering designer vi stålkonstruksjoner på en slik måte at de CO2-optimeres med hensyn til tonnasje, pris og transport. Jo mindre stål vi bruker, jo mer CO2 sparer vi.  Overdimensjonering innebærer ressurssløseri og er den største utfordringen i forbindelse med CO2 avtrykket til nye stålkonstruksjoner. Derfor jobber våre stålspesialister kontinuerlig med å finne nye muligheter for optimal utnyttelse av stålets nyttige egenskaper.

Følgende faktorer er blant noen av dem som gjør seg gjeldende:

 • Det er mulig å spare opptil 32 % CO2 ved å bruke sveiste profiler.
 • Råmaterialets gjenbruksprosent er avgjørende for stålets CO2-utslipp. Vi bruker ståltyper med en skrotprosent fra 25–98 % slik at prosjektet lever opp til både økonomiske krav og krav til bærekraft.
 • Det er mulig å minimere transportutslipp ved å velge fossilfri transport. Utslipp fra HVO100 Biodiesel inneholder i beste fall opptil 90 % mindre CO2 og opptil 10 % mindre NOx.
Les mer om CO2-optimering

Sertifiseringer og juridisk kompetanse

Give Steel er sertifisert til å produsere og CE-merke stålkonstruksjoner til det europeiske markedet i alle utførelsesklasser (EXC 1 – EXC 4). Vårt kvalitetssikringssystem er basert på ISO 3834, og vi er sertifisert iht. 1090-1.  Vi gjennomfører regelmessig eksterne kvalitetsrevisjoner for å sikre at sertifiseringen vår alltid er gyldig og oppdatert.

Give Steel har over 20 års erfaring som leverandør av stålkonstruksjoner til prosjekter og datasentre der konfidensialitetsavtaler er en forutsetning. Vår interne juridiske avdeling ivaretar med sikker hånd alle kontraktsforhold som styrer oppførelsen av et datasenter, blant annet konfidensialitetsavtaler og øvrige juridiske bestemmelser.

Sertifiseringer

Fremtiden ser lys ut for datasentre i Europa

Det forventes at det europeiske markedet for datasentre vokser over de neste fem årene. Stort sett alt kommuniserer digitalt i dag. De primære faktorene som fremmer veksten på datasentermarkedet, er blant annet fremveksten av nye 5G-nett og økende bruk av skyløsninger. Samtidig ser vi en voksende tendens til å velge edge computing-løsninger (mikrodatasenter) nær virksomheten eller stedet der dataene skal brukes.

Danmark har i de siste årene gått fra å være et ukjent territorium for investering i datasenter til i dag å toppe listen som ett av de beste landene, sammen med de øvrige nordiske landene som Norge, Sverige og Finland, å etablere seg i.