Miljø

Klima

Stål er i seg selv et bæredyktig produkt med lang levetid som også gir gode muligheter for gjenvinning. Som et ledd i vår grønne omstilling, arbeider vi fokusert med å redusere vårt CO2-avtrykk både på fabrikken i Brande og på våre øvrige anlegg. Vi analyserer energiforbruket vårt for å sikre at driften er så effektiv som mulig. Vi gjenbruker skrapmetall og reduserer bruken av kjemikalier i produksjonen til det det absolutt nødvendigste. I klimaplanen vår satser vi på løpende forbedringer innen innkjøp, drift og produksjon. Vi jobber med miljødeklarasjoner, inneklima, miljøvennlig transport, materialforbruk, gjenbruk av plast, optimering av ventilasjon m.m.

Se vår 2022 klimaplan her og les mer om vår bærekraftstrategi her.

Arbeidsmiljø

Alle har rett til et sikkert arbeidsmiljø. Give Steels arbeidsmiljø ivaretas av vår interne avdeling for miljø og sikkerhet , der dedikerte medarbeidere driver løpende forbedringsarbeid. Gjennom intern rådgivning, utførelse og oppfølging sikrer vi dermed et godt og sikkert arbeidsmiljø til glede for alle våre ansatte.

Digitalisering

Vi har siden 2016 satt fokus på å digitalisere våre arbeidsprosesser, slik at vi blir så raske, nøyaktige og effektive som mulige. Dette har nedsatt forbruket vårt av papir og utskrifter betraktelig og medført en rekke interne tiltak i organisasjonen, herunder elektronisk fakturering og digitalisering av prosesser og arbeidsrutiner som tidligere ble dokumentert på papir. Å begrense papirforbruk skåner ikke bare miljøet. I tillegg til miljøfordelene gjør det oss også raskere og mer effektive.

https://givesteel.com/wp-content/uploads/Give-Steel-Danish-production-v2.mp4