Stålkonstruktioner - standard och komplexa konstruktioner

Stålkonstruktioner, Steel structures, Stahlkonstruktionen

Kontakt Give Steel

Teil Bechmann

Telefon: +45 30711218

Vi har tillverkat ståltakstolar för Danmark och resten av Norden i mer än 40 år.

Vanliga stålkonstruktioner är fortfarande ett viktigt fokusområde för oss, även om de mer komplexa stålkonstruktionerna med åren har blivit en växande andel av vårt företag.

Enkla stålkonstruktioner

Standard stålkonstruktioner ger ett enkelt projekteringsförlopp, kort tillverkningstid, effektiv montering, låga byggkostnader – och stor flexibilitet. Leverans av enkla stålkonstruktioner har med åren bidragit till vår tillväxt och tagit oss fram till där vi är i dag, där vi själva projekterar en del större och mer komplicerade projekt.

Komplexa stålkonstruktioner

Enorm tyngd, extra stora dimensioner, gallertakstolar med imponerande spännvidder, snygga valsningar och komplicerad montering kan vara en del av det som komplicerar en stålkonstruktion.
När det gäller komplexa stålkonstruktioner är Projektstyrning vårt mantra. Från konstruktion och beräkning till inköp, tillverkning, transport och montering.

Give Steel har genom tiderna levererat många komplexa stålkonstruktioner för både privata och offentliga byggnader. Vi är kända för att optimera konstruktionerna, så att de blir så kostnadseffektiva som möjligt. Dessutom har vi utmanat våra konkurrenter med vår speciella GSY kompositbalk. En balk som erbjuder ny flexibilitet och spännande arkitektoniska möjligheter där det finns speciella önskemål om begränsad bygghöjd och fasadyta, speciella eller böjda former eller en visuellt lättare konstruktion. Kompositbalken gen, genom att integrera stålkonstruktion och betongdäck, uppnå en slankare konstruktion utan underliggande balkar, med lägre bygghöjd, hög dokumenterad brandsäkerhet och en hittills okänd konstruktionsfrihet.

Läs mer om GSY-balken här (dansk)

Vi använder de senaste projekterings- styrnings- och tillverkningsmetoderna, oberoende av vilken typ av stålkonstruktion vi talar om. Med mer än 40 års erfarenhet, modern produktionsutrustning och yrkesmässigt kompetenta medarbetare, erbjuder vi i dag ekonomiskt attraktiva stålkonstruktioner med mycket olika komplexitetsgrader.