Stålkonstruktioner - standard och komplexa konstruktioner

Stålkonstruktioner, Steel structures, Stahlkonstruktionen

Kontakt Give Steel

Teil Bechmann

Telefon: +45 30711218

CVR-nummer

26998115

Give Steel är en betydande producent av stålkonstruktioner i Nordeuropa och en ledande producent av stålkonstruktioner till byggsektorn i Danmark.

Vi tillverkar alla former av bärande pelar- och balkkonstruktioner samt specialkonstruktioner med både låg och hög komplexitet. Alla våra stålkonstruktioner tillverkas i Danmark och används både inom offentlig och privat byggverksamhet, från prestigefyllda företagslokaler till industri- och lantbruksbyggnader i hela Nordeuropa.

I mer än 40 år har vi tillverkat ståltakstolar till Danmark och resten av Skandinavien.
Vi står för konstruktionsdesign, tillverkning, montering och projektering av såväl enkla stålkonstruktioner som stora och komplexa konstruktioner. Konstruktionsoptimering är en kärnkompetens som vi är kända för i en tid då kostnadsoptimering, minimering av spill och CO2-belastning är i fokus.

Enkla stålkonstruktioner

Standardstålkonstruktioner ger en enkel projekteringsprocess, kort tillverkningstid, effektiv montering, låga byggkostnader - och stor flexibilitet. Leverans av enkla stålkonstruktioner har varit själva grunden för vår tillväxt och utveckling genom åren och helt avgörande för vår position idag, hur vi designar och projekterar stora och komplicerade projekt.

Komplexa stålkonstruktioner

Enorm tyngd, extra stora dimensioner, gallertakstolar med imponerande spännvidder, valsningar och komplicerad montering kan vara en del av det som komplicerar arbetet kring en stålkonstruktion.

När det gäller komplexa stålkonstruktioner är projektstyrning vårt mantra. Från konstruktion och beräkning till inköp, tillverkning, transport och montering.

Give Steel har genom tiderna levererat många komplexa stålkonstruktioner till både privata och offentliga byggnader. Vi är kända för att optimera konstruktionerna så att de blir så kostnadseffektiva som möjligt. Det gör konstruktionerna mer kostnadseffektiva och sparar väsentliga mängder CO2 eftersom vi minskar på råmaterial och spill, minimerar produktionstid och får lättare transporter. 

Kostnadseffektiva stålkonstruktioner är därför också CO2-vänliga konstruktioner.

GSY Beam - integrerad kompositbalk

Vi har utmanat marknadens standardbalkar med vår GSY Beam - en integrerad kompositbalk som skapar ett tunnare innertak med möjlighet till högre takhöjd och lägre golvhöjd. Med GSY Beam har vi skapat arkitektonisk frihet till mer energivänligt byggande.

GSY kan, genom att integrera stålkonstruktion och betongdäck, uppnå en slankare konstruktion utan underliggande balkar, med lägre bygghöjd, hög dokumenterad brandsäkerhet och en hittills okänd konstruktionsfrihet.

Därför bjuder GSY Beam på nya spännande arkitektoniska möjligheter där det finns speciella önskemål om begränsad bygghöjd, fasadyta, speciella eller böjda former eller en visuellt lättare konstruktion. GSY Beam är inte en standardprodukt - men kan anpassas efter arkitektens och byggprojektets individuella behov.

Läs mer om GSY-balken här

Projektering av stålkonstruktioner av olika komplexitet

Vi använder de senaste projekterings- styrnings- och tillverkningsverktygen, oberoende av vilken typ av konstruktion det handlar om. Med mer än 40 års erfarenhet, moderna digitala verktyg, effektiv produktionsutrustning och yrkesmässigt kompetenta medarbetare, erbjuder vi i dag ekonomiskt attraktiva konstruktionslösningar med brett skilda komplexitetsgrader. Konstruktionsoptimering är nyckeln till kostnadsoptimering och en mer CO2-vänlig stålkonstruktion, som i själva designen tar höjd för spill av råmaterial, en kort och effektiv produktionstid samt optimala transporter.

Tekniska kompetenser

Give Steel designar och projekterar stålkonstruktioner ända från grunden. Bland våra medarbetare har vi allt från nyutbildade ingenjörer med den senaste kunskapen till erfarna ingenjörer med lång erfarenhet av stålkonstruktioner i praktiken. I takt med att Give Steel har växt som verksamhet och våra lösningar används till allt större projekt har vi fokuserat på att attrahera fler duktiga ingenjörer och därmed stärka och säkerställa verksamhetens framtida kompetenser. Det gäller inom allt från beräkning och projektering till projektledning och produktion. Idag attraherar Give Steel kompetenta ingenjörer från flera länder och på flera platser.

Digitala kompetenser

Vi projekterar i branschens mest använda verktyg, TEKLA STRUCTURES, men integrerar med alla vanligt förekommande verktyg, som vi väljer utifrån projektets komplexitet. Bland annat Autodesk Robot, Halber, Scia Engineering och Idea Astatica.

Med dessa digitala verktyg kan vi inte bara modellera 3D-konstruktioner, utan även göra exakta statiska beräkningar som ger nya möjligheter till optimerade konstruktioner. Med hjälp av integrerade BIM-modeller optimeras datautväxling mellan våra team av byggnadsingenjörer, designer och vår produktion. Dessutom möjliggör detta intelligent datautväxling med externa samarbetspartner.

Juridiska kompetenser

Give Steel levererar stålkonstruktioner i hela Nordeuropa och har därför djupgående kunskap om regler, bygglov och Eurokoder i länderna i Nordeuropa.

Vi är känd som en innovativ samarbetspartner som levererar hållbara lösningar, baserade på exakta beräkningar, starka konstruktioner, en hög servicenivå och säker leveranskapacitet.
Verksamheten sysselsätter över 380 medarbetare, har huvudkontor och produktion i Brande, Danmark samt ingenjörskontor i flera olika europeiska länder.