Søyle-bjelkekonstruksjon

Søyle-bjelkekonstruksjoner utføres i mange utforminger.

Dette er en konstruksjonstype som med fordel kan brukes i byggeprosjekter med flere etasjer.

Sammenbygging med alle konstruksjonstyper

Fordelen med søyle-bjelkekonstruksjoner er at de kan brukes til å bygge hele prosjektet sammen.

Et søyle-bjelkesystem kan kombineres med gitterdragere og stålkomposittbjelken vår, GSY BEAM, i den kombinasjonen som gir den beste totalløsningen.

3D-modellering

Siden modelleringen av alt stål skjer i Tekla, kan modellene fra andre leverandører og Give Steel kombineres.

Dette er en fordel i byggeprosjekter, særlig når grenseflater skal koordineres.