Fordele

Bæredygtighed

Udover den økonomiske gevinst ved en potentiel lavere bygningshøjde, betyder den mindskede klimaskærm et lavere varmeforbrug og varmetab og dermed mindre CO2-udledning.

Ved optimering af hver enkel bjælke optimeres materialeforbruget til produktionen af hver enkel GSY BEAM®.

Fleksibilitet

Enhver GSY BEAM® skræddersys altid til det aktuelle projekt. Grundet sin fleksibilitet kan GSY BEAM® anvendes til stort set alle formål. Udformningen er fleksibel og tilpasses altid kundens behov i forhold til funktion og geometri. GSY BEAM® produceres med pilhøjde efter behov og med støbeskørter, forstærkninger, værnholdere og huller til de formål, som ønskes. Den kan indgå som simpel enkeltspændt bjælke i en dækkonstruktion men kan også indgå som en del af en mere statisk- og geometrisk udfordrende konstruktion, som et kontinuerligt system, udkraget bjælke, gerberdrager med charniersamling, kantbjælke og som under- eller overflange i et gitter.

Det er Give Steels ønske at være så fleksibel som mulig i design, opbygning og anvendelse af GSY BEAM®. Det vigtigste for Give Steel er at være fleksibel og at opnå det bedste resultat for det endelige projekt. Derfor tilbyder vi samarbejde fra et tidligt tidspunkt i projekteringsfasen. På den måde opnås de bedste løsninger i et stærkt fagligt samarbejde.

Lav leveringstid

Give Steel opererer ikke med standardleveringstider, da ingen projekter er ens, og afhængig af mængde, etaper, kompleksitet og stade på projektet varierer leveringstiden altid. Vi tilstræber altid at levere hurtigst muligt, og leveringstidsplanen koordineres altid i samarbejde med kunde, entreprenører og rådgivere.