GSY BEAMTM tilpasses altid det specifikke projekt

GSY BEAMTM indgår i mange sammenhænge i elementbyggeriet. Bjælken tilpasses altid det specifikke projekt og kan indgå som en del af en mere statisk- og geometrisk udfordrende konstruktion. Derfor tilbyder vi samarbejde fra et tidligt tidspunkt i projekteringsfasen. På den måde opnås de bedste løsninger i et stærkt fagligt samarbejde.

GSY BEAMTM udveksles efter behov

Er der behov for udveksling for at få dækgeometri og bærelinier til at gå op i en højere enhed, løser GSY BEAMTM altid de specifikke behov. GSY BEAMTM skaber arkitektonisk frihed.

GSY BEAMTM indgår i alle sammenhænge

GSY BEAMTM tilpasses altid det specifikke projekt og indgår også som en del af en bærende- og stabiliserende stålkonstruktion.

GSY BEAMTM i et fleksibelt design

Grundet sin fleksibilitet kan GSY BEAMTM anvendes til stort set alle formål. Udformningen er fleksibel og tilpasses altid kundens behov i forhold funktion og geometri. GSY BEAMTM produceres efter behov med støbeskørter, forstærkninger, samlinger, midlertidige værnholdere og huller til de formål, som ønskes.

GSY BEAMTM er blodåren i elementprojektet

GSY BEAMTM forbinder alle elementer i elementprojektet og danner også vederlag for in-situ støbte felter.

GSY BEAMTM løser geometriske udfordringer

GSY BEAMTM tilpasses altid det specifikke projekt og løser dermed de moderne byggeriers udfordringer, hvor bærelinier ikke altid ligger i faste lige retvinklede moduler.

Huller for fugearmering i GSY BEAMTM

GSY BEAMTM leveres med huller i kroppen for gennemgående fugearmering.

Huller for stringerarmering i GSY BEAMTM

GSY BEAMTM leveres med huller i kroppen for gennemgående stringerarmering.

Lodret armering gennem GSY BEAMTM

Hvor GSY BEAMTM ligger fuldt ind over søjlen kan lodret robusthedsarmering fra søjler føres gennem bjælken for indstøbning i ovenstående søjle.

Armering fra korrugerede rør i søjler gennem GSY BEAMTM

GSY BEAMTM leveres med isvejst RHS-profil for montage af gennemgående armering fra korrugerede i søjler, hvor bjælker ligger fuldt ind over søjlen.

Armering fra korrugerede rør mellem GSY BEAMTM

Hvor flere bjælker ligger af på søjlen, og der er behov for plads til gennemgående armering fra korrugerede rør, laves der plads hertil i mellem bjælkeender.

Armering fra korrugerede rør i væggen gennem GSY BEAMTM

GSY BEAMTM leveres med isvejst RHS-profil for montage af gennemgående armering i vægge, hvor bjælker ligger fuldt ind over væggen.

Gerber-samling og optimering af tværsnit for GSY BEAMTM

Hvis statiske forhold omkring søjler kræver gennemgående bjælker eller tværsnittet ønskes optimeret af hensyn til bæreevne eller deformationer, kan GSY BEAMTM udføres med gerber-samling.

Gerber-samling for GSY BEAMTM

Ved Gerber-samlinger udføres GSY BEAMTM med endeplade med påsvejst forskydningsklods og montagebolte.

GSY-E BEAM med støbeskørt

GSY-E BEAM tilbydes leveret med støbeskørter for in-situ støbte dækkanter.

GSY BEAMTM med vederlagsplade ved spring i underkant dæk

GSY BEAMTM tilbydes leveret med påsvejst vederlagsplade for dæk, hvor koten for underkant dæk springer.

GSY BEAMTM med nedstik for forøget bæreevne og stivhed

GSY BEAMTM kan leveres med forøget nedstik, hvor bæreevne- eller stivhedskrav kræver dette.

Label på GSY BEAMTM

GSY BEAMTM bliver leveret med individuelt ID-nummer.

Løft af GSY BEAMTM

GSY BEAMTM leveres med løftehuller i overflangen.

Midlertidig værnholder på GSY-E BEAM

GSY-E BEAM tilbydes leveret med påsvejste RHS 50x50x3mm værnholder til montage af midlertidigt værn, når den benyttes som bjælke mod frie kanter.

Midlertidig understøtning af GSY BEAMTM

Der må ikke monteres ensidigt på GSY BEAMTM. Er dette nødvendigt, eller er der stor forskel på dækspænd, og bjælken derved under montagen belastes ensidigt og ikke på anden vis er fastholdt mod vridning, skal bjælken midlertidigt afstives med elementstøtter monteret ved bunden af den belastede side, indtil dækudstøbningen er udført.

Midlertidig understøtning af GSY-E BEAM

GSY-E BEAM, som benyttes mod frie kanter og derfor er ensidigt belastet og ikke på anden vis er fastholdt mod vridning, skal midlertidigt afstives med elementstøtter monteret ved bunden af den belastede side, indtil dækudstøbningen er udført.