GSY BEAM® tilpasses altid det specifikke projekt

GSY BEAM® indgår i mange sammenhænge i elementbyggeriet. Bjælken tilpasses altid det specifikke projekt og kan indgå som en del af en mere statisk- og geometrisk udfordrende konstruktion. Derfor tilbyder vi samarbejde fra et tidligt tidspunkt i projekteringsfasen. På den måde opnås de bedste løsninger i et stærkt fagligt samarbejde.

GSY BEAM® udveksles efter behov

Er der behov for udveksling for at få dækgeometri og bærelinier til at gå op i en højere enhed, løser GSY BEAM® altid de specifikke behov. GSY BEAM® skaber arkitektonisk frihed.

GSY BEAM® indgår i alle sammenhænge

GSY BEAM® tilpasses altid det specifikke projekt og indgår også som en del af en bærende- og stabiliserende stålkonstruktion.

GSY BEAM® i et fleksibelt design

Grundet sin fleksibilitet kan GSY BEAM® anvendes til stort set alle formål. Udformningen er fleksibel og tilpasses altid kundens behov i forhold funktion og geometri. GSY BEAM® produceres efter behov med støbeskørter, forstærkninger, samlinger, midlertidige værnholdere og huller til de formål, som ønskes.

GSY BEAM® er blodåren i elementprojektet

GSY BEAM® forbinder alle elementer i elementprojektet og danner også vederlag for in-situ støbte felter.

GSY BEAM® løser geometriske udfordringer

GSY BEAM® tilpasses altid det specifikke projekt og løser dermed de moderne byggeriers udfordringer, hvor bærelinier ikke altid ligger i faste lige retvinklede moduler.

Huller for fugearmering i GSY BEAM®

GSY BEAM® leveres med huller i kroppen for gennemgående fugearmering.

Huller for stringerarmering i GSY BEAM®

GSY BEAM® leveres med huller i kroppen for gennemgående stringerarmering.

Lodret armering gennem GSY BEAM®

Hvor GSY BEAM® ligger fuldt ind over søjlen kan lodret robusthedsarmering fra søjler føres gennem bjælken for indstøbning i ovenstående søjle.

Armering fra korrugerede rør i søjler gennem GSY BEAM®

GSY BEAM® leveres med isvejst RHS-profil for montage af gennemgående armering fra korrugerede i søjler, hvor bjælker ligger fuldt ind over søjlen.

Armering fra korrugerede rør mellem GSY BEAM®

Hvor flere bjælker ligger af på søjlen, og der er behov for plads til gennemgående armering fra korrugerede rør, laves der plads hertil i mellem bjælkeender.

Armering fra korrugerede rør i væggen gennem GSY BEAM®

GSY BEAM® leveres med isvejst RHS-profil for montage af gennemgående armering i vægge, hvor bjælker ligger fuldt ind over væggen.

Gerber-samling og optimering af tværsnit for GSY BEAM®

Hvis statiske forhold omkring søjler kræver gennemgående bjælker eller tværsnittet ønskes optimeret af hensyn til bæreevne eller deformationer, kan GSY BEAM® udføres med gerber-samling.

Gerber-samling for GSY BEAM®

Ved Gerber-samlinger udføres GSY BEAM® med endeplade med påsvejst forskydningsklods og montagebolte.

GSY-E BEAM med støbeskørt

GSY-E BEAM tilbydes leveret med støbeskørter for in-situ støbte dækkanter.

GSY BEAM® med vederlagsplade ved spring i underkant dæk

GSY BEAM® tilbydes leveret med påsvejst vederlagsplade for dæk, hvor koten for underkant dæk springer.

GSY BEAM® med nedstik for forøget bæreevne og stivhed

GSY BEAM® kan leveres med forøget nedstik, hvor bæreevne- eller stivhedskrav kræver dette.

Label på GSY BEAM®

GSY BEAM® bliver leveret med individuelt ID-nummer.

Løft af GSY BEAM®

GSY BEAM® leveres med løftehuller i overflangen.

Midlertidig værnholder på GSY-E BEAM

GSY-E BEAM tilbydes leveret med påsvejste RHS 50x50x3mm værnholder til montage af midlertidigt værn, når den benyttes som bjælke mod frie kanter.

Midlertidig understøtning af GSY BEAM®

Der må ikke monteres ensidigt på GSY BEAM®. Er dette nødvendigt, eller er der stor forskel på dækspænd, og bjælken derved under montagen belastes ensidigt og ikke på anden vis er fastholdt mod vridning, skal bjælken midlertidigt afstives med elementstøtter monteret ved bunden af den belastede side, indtil dækudstøbningen er udført.

Midlertidig understøtning af GSY-E BEAM

GSY-E BEAM, som benyttes mod frie kanter og derfor er ensidigt belastet og ikke på anden vis er fastholdt mod vridning, skal midlertidigt afstives med elementstøtter monteret ved bunden af den belastede side, indtil dækudstøbningen er udført.