Allsidig konstruksjon

Give Steel utfører en rekke forskjellige gitterkonstruksjoner. Dette omfatter alt fra gitterkonstruksjoner som skal bygges inn i betongelementprosjekter, til haller der hele det bærende og stabiliserende systemet er utført i stålkonstruksjoner.

3D-modellering

Siden modelleringen av alt stål skjer i Tekla, kan modellene fra andre leverandører og Give Steel kombineres.

Dette er en fordel i byggeprosjekter, særlig når grenseflater skal koordineres.

Gitterkonstruksjon skaper store, åpne rom

Gitterkonstruksjoner skaper muligheter

Gitterkonstruksjoner kan brukes både til understøtting av takkonstruksjoner og, som vist her, innskutte dekk under taket.

På denne måten utnyttes stålet bedre, og det er enklere å skape store, åpne rom uten søyler.

Profiler

Gitterkonstruksjon utføres både med HE- og IPE-profiler og rektangulære hulprofiler, avhengig av kravene til konstruksjonens uttrykk og bruk.