K.B. Hallen

Stålkonstruktionen indeholder bl.a. fem store buer på hver 50 tons, to gitter-buer på hver 30 tons samt GSY kompositbjælker til kælderens etagedæk, udkragede stålbjælker som bærer den indskudte 1. sal og, sidst men ikke mindst, hele stålopbygningen til hallens faste tribune.

De fem buer har et spænd på 50 meter og er opbygget på det nederste, valset bånd, hvorpå der er svejset kassedragere, som er skåret i smig og tilpasset individuelt. På buernes yderside er påsvejst dorne som tjener til fastholdelse af den udvendige konstruktion, ligesom buerne er forsynet med en påsvejst udkragning, som bærer 1. sals betondæk. Hver bue hviler i specielle lejer af Hardox-stål, som skal optage de store kræfter fra bl.a. det indskudte etagedæk af beton. Lejerne er forbundet på tværs af bygningen med kraftige trækbånd, som løber i indstøbte føringsrør i bundpladen og skal optage de store udadrettede kræfter fra buerne.

K.B. Hallen

Stålkonstruktionen innehåller bland annat fem stora bågar på 50 ton vardera, två fackverksbågar på 30 ton vardera samt GSY-kompositbalkar till källarens våningsplan, utkragade stålbalkar som bär upp den inskjutna första våningen och sist men inte minst, hela stålkonstruktionen till hallens fasta läktare.

De fem bågarna har ett spann på 50 meter och är uppbyggda på det nedersta, valsade bandet. På detta finns svetsade bärbalkar som är skurna i icke-räta vinklar och anpassade individuellt. På bågarnas yttersida finns påsvetsade dornar som hjälper till att hålla fast den utvändiga konstruktionen, liksom bågarna är försedda med en påsvetsad utkragning som bär upp första våningens betongdäck. Varje båge vilar på särskilda lejdare i Hardox-stål, som ska ta upp de stora krafterna från bland annat det inskjutna våningsdäcket i betong. Lejdarna är sammankopplade tvärs över byggnaden med kraftiga dragband som löper i ingjutna rör i bottenplattan och ska ta upp de stora utåtriktade krafterna från bågarna.