K.B. Hallen

Stålkonstruktionen indeholder bl.a. fem store buer på hver 50 tons, to gitter-buer på hver 30 tons samt GSY kompositbjælker til kælderens etagedæk, udkragede stålbjælker som bærer den indskudte 1. sal og, sidst men ikke mindst, hele stålopbygningen til hallens faste tribune.

De fem buer har et spænd på 50 meter og er opbygget på det nederste, valset bånd, hvorpå der er svejset kassedragere, som er skåret i smig og tilpasset individuelt. På buernes yderside er påsvejst dorne som tjener til fastholdelse af den udvendige konstruktion, ligesom buerne er forsynet med en påsvejst udkragning, som bærer 1. sals betondæk. Hver bue hviler i specielle lejer af Hardox-stål, som skal optage de store kræfter fra bl.a. det indskudte etagedæk af beton. Lejerne er forbundet på tværs af bygningen med kraftige trækbånd, som løber i indstøbte føringsrør i bundpladen og skal optage de store udadrettede kræfter fra buerne.

K.B. Hallen

The steel structure includes five massive 50 ton arches, two 30 ton grid arches and GSY composite beams for the basement dividing deck, corbel steel beams bearing the staggered first floor and, last but not least, the entire steel construction for the permanent seating in the hall.

The five arches span 50 metres and are built up from the lower rolled bands, to which box kite structures have been welded. These were bevel cut and individually customised. Drifts have been welded to the outer side of the arches to retain the external structure. The arches are also fitted with a welded corbel to bear the the first floor concrete deck. Each arch rests in special Hardox steel bearings to absorb the massive loads, including from the staggered concrete floor deck. The bearings are connected across the building by high load tension bands in cast routing tubes in the base, which are designed to absorb the massive outward forces from the arches.