Hotel Bella Sky Comwell

Hotel Bella Sky Comwell i Ørestaden, København er med sine 15 graders hældning hele vejen op i 80 meters højde en kompleks og yderst krævende konstruktion. For at formindske montagetiden, præsamlede Give Steel store stålsektioner på jorden, hvorefter der på udsatte områder blev brugt professionelle klatrere til at montere stålet. Det gav mindre krantid og optimerede byggeprocessen!

Give Steel leverede 70 tons stål til byggeriet, herunder 25 tons gangbro i 23. sals højde. Gangbroen blev placeret på lejere, som tog højde for bevægelser i konstruktionerne. Arbejdet på Bella Sky byggede på en tæt dialog med bygherre, arkitekt og ingeniør omkring løsningen.

Da Give Steel kom ind tidligt i processen, kunne vi arbejde løsningsorienteret og optimalt i forhold til den meget stramme tidsplan.

Hotel Bella Sky Comwell

Hotell Bella Sky Comwell i Ørestaden, Köpenhamn, är med sina 15 graders lutning hela vägen upp i 80 meters höjd en komplex och ytterst krävande konstruktion. För att förminska monteringstiden förmonterade Give Steel stora stålsektioner på marken, varefter man på utmarkerade platser använde professionella klättrare för att montera stålet. Det gav mindre krantid och optimerade byggprocessen!

Give Steel levererade 70 ton stål till byggnationen, varav en 25 ton tung gångbro på 23:e våningen. Gångbron placerades på lejdare som tog höjd för rörelser i konstruktionerna. Arbetet på Bella Sky byggde på en tät dialog med byggherrar, arkitekter och ingenjörer om lösningen.

Eftersom Give Steel kom in tidigt i processen kunde vi arbeta lösningsorienterat och optimalt i förhållande till den mycket strikta tidsplanen.