Hotel Bella Sky Comwell

Hotel Bella Sky Comwell i Ørestaden, København er med sine 15 graders hældning hele vejen op i 80 meters højde en kompleks og yderst krævende konstruktion. For at formindske montagetiden, præsamlede Give Steel store stålsektioner på jorden, hvorefter der på udsatte områder blev brugt professionelle klatrere til at montere stålet. Det gav mindre krantid og optimerede byggeprocessen!

Give Steel leverede 70 tons stål til byggeriet, herunder 25 tons gangbro i 23. sals højde. Gangbroen blev placeret på lejere, som tog højde for bevægelser i konstruktionerne. Arbejdet på Bella Sky byggede på en tæt dialog med bygherre, arkitekt og ingeniør omkring løsningen.

Da Give Steel kom ind tidligt i processen, kunne vi arbejde løsningsorienteret og optimalt i forhold til den meget stramme tidsplan.

Hotel Bella Sky Comwell

Das Hotel Bella Sky Comwell in Ørestaden, Kopenhagen, ist mit seinen 15 Grad Neigung bis in eine Höhe von 80 m eine komplexe und äußerst anspruchsvolle Konstruktion. Um die Montagezeit zu verkürzen, setzte Give Steel A/S große Stahlsektionen am Boden zusammen, und setzte danach an besonders schwierigen Stellen professionelle Kletterer zur Montage ein.

Das ergab kürzere Kranzeiten und optimierte den Bauablauf! Give Steel A/S lieferte 70 t Stahl zu dem Bau, darunter 25 t Fußgängerbrücke in der Höhe der 23 Etage. Die Fußgängerbrücke ruht auf lagern, die den Bewegungen in der Konstruktion Rechnung tragen. Die Arbeit am Bella Sky war Ergebnis eines engen Dialogs mit Bauherr, Architekt und Ingenieur über die Lösung. Da Give Steel A/S bereits in den Ablauf eingebunden war, konnten wir lösungsorientiert und optimal in Bezug auf den sehr straffen Zeitplan arbeiten.