Falkonergården

Falkonergårdens Gymnasium kan se frem til en ny idræts- og forsamlingshal, der arkitektonisk karakteriseres ved en enkel geometri, bygget af få materialer – herunder 100 tons konstruktionsstål leveret og projekteret af Give Steel.

Med den funktionalistiske og minimalistiske form lægger sportshallen sig ind i det eksisterende murstensbyggeri fra 1955 og skaber herved en smuk harmoni mellem nyt og gammelt.

Hele arealet mellem de to nuværende bygninger inddrages ved bygningen af den nye hal. Den ca. 1000 m2 store bygning har en rumhøjde på 10,5 m2 og er udformet som et sektioneret stålgitter bestående af valset stål. Hallens buede form og den specielle stålkonstruktion, udformet som en høj hat, gør Falkonergården ganske imponerende. Idræts- og forsamlingshallen stod færdig i september 2014.

Falkonergården

Falkonergårdens gymnasium kan se fram emot en ny idrotts- och samlingshall, som arkitektoniskt karaktäriseras av enkel geometri, byggt av få material – häribland 100 ton konstruktionsstål levererat och projekterat av Give Steel.

Med sin funktionalistiska och minimalistiska form smälter sporthallen in i den befintliga murstensbyggnaden från 1955 och skapar härmed en vacker harmoni mellan nytt och gammalt.

Hela området mellan de två nuvarande byggnaderna inlemmas i byggnationen av den nya hallen. Den runt 1 000 m2 stora byggnaden har en rumshöjd på 10,5 m och är utformad som ett stålfackverk i sektioner av valsat stål. Hallens böjda form och den speciella stålkonstruktionen, utformad som en hög hatt, gör Falkonergården fullständigt imponerande. Idrotts- och samlingshallen stod färdig i september 2014.