Dong Energy

Den nye atriumgård hos Dong Energy, Teknikerbyen i Virum er ganske enkelt imponerende.

Den fantastiske trampe giver rummet en helt speciel rumfølelse og synlige loftspær under glas kommer til at pryde atriumgårdens himmel. Der er tale om en totalløsning fra Give Steel, der har leveret den flotte trampe samt 140.000 kg stålspær. Stålkonstruktionerne inkluderede loftspær og store gitterspær med HEM-profiler pga. dynamisk laster, der er til stede grundet den store trampe.

Dahl Entreprise har været entreprenør på byggeriet, som står færdigt i december 2013. Dong Energy flyttede ind i foråret 2014.

Dong Energy

Den nya atriumgården hos Dong Energy, Teknikerbyen i Virum är helt enkelt imponerande.

Den fantastiska ”trampen” ger rummet en mycket speciell känsla och synliga takstolar under glas kommer att pryda atriumgårdens himmel. Det handlar om en totallösning från Give Steel, som har levererat den vackra trapp-rampen, eller ”trampen” samt 140 000 kg stålkonstruktion. Stålkonstruktionerna inkluderade synliga takstolar och stora fackverk med HEM-profil pga. dynamisk laster som uppkommer på grund av den stora trampen.

Dahl Entreprise var entreprenörer vid bygget som stod färdigt i december 2013. Dong Energy flyttade in under våren 2014.