Dong Energy

Den nye atriumgård hos Dong Energy, Teknikerbyen i Virum er ganske enkelt imponerende.

Den fantastiske trampe giver rummet en helt speciel rumfølelse og synlige loftspær under glas kommer til at pryde atriumgårdens himmel. Der er tale om en totalløsning fra Give Steel, der har leveret den flotte trampe samt 140.000 kg stålspær. Stålkonstruktionerne inkluderede loftspær og store gitterspær med HEM-profiler pga. dynamisk laster, der er til stede grundet den store trampe.

Dahl Entreprise har været entreprenør på byggeriet, som står færdigt i december 2013. Dong Energy flyttede ind i foråret 2014.

Dong Energy

Der neue Atriiumhof von Dong Energy in der Technikerstadt Virum ist einfach beeindruckend.

Die großartige Treppenrampe verleiht dem Raum ein ganz eigenartiges Raumgefühl und den Himmel über dem überdachten Hof zieren unter dem Glasdach sichtbare Deckensparren. Es handelt sich um eine Komplettlösung von Give Steel. Die Lieferung umfasste die tolle Treppenrampe sowie 140.000 kg Stahlsparren. Die Stahlkonstruktionen beinhalten Deckensparren und aufgrund der dynamischen Belastung, die aufgrund der großen Treppenrampe auftreten, große Fachwerkträger aus HEM-Profilstahl.

Dahl Entreprise war das verantwortliche Bauunternehmen für das Bauwerk, das im Dezember 2013 fertiggestellt wurde. Dong Energy bezog das Gebäude im Frühling 2014.