Supply chain og geopolitiske forhold

Gennem ny Supplier Code of Conduct og screeningsproces for leverandører og drift af due diligence processer vil vi mindske negativ impact i vores værdikæder. Med due diligence sikrer vi ansvarlig sourcing gennem supply chain. Rapportering af risikostyring i forhold til potentiel social risiko i supply chain vil allerede indgå i vores ESG-rapportering fra 2024. Ligeledes arbejder vi på procedurer, der tager højde for potentiel social risiko, når vi vælger nye leverandører, ligesom det er en naturlig del af vores løbende leverandør evaluering.

Vi vil som ansvarlig indkøber udnytte vores position i værdikæden til at stille krav og agere aktivt og ansvarligt. Vi søger indflydelse og forsøger at påvirke stålbranchen positivt mod en mere social bæredygtig fremtid.

Vurdering af potentielle risici indgår i vores løbende dialog med leverandører om risici og handlingsplaner. Vi er som alle andre virksomheder på en rejse mod en højere grad af dokumenteret bæredygtighed og har udarbejdet de første due diligence processer. Udviklingen og implementeringen af due diligence som styringsværktøj for vores leverandørkæder blev sat i gang i 2023 og vil blive implementeret løbende. Målet er compliance i 2026, hvor vi bliver juridisk forpligtet til at rapportere på EU’s taksonomi, CSRD og CSDDD-direktiverne. Men allerede nu har vi lagt os i front indenfor området og håndterer dagligt øgede dokumentationskrav fra vores store kunder og bygherrer.

Give Steel - en del af noget større

Når vi taler stål med kunder og samarbejdspartnere i Danmark, taler vi sjældent om, hvor stålet oprindeligt kommer fra. Kigger man ind i vores leverandører og deres leverandører, bliver det imidlertid ret hurtigt klart, at vi er en del af noget, der er meget større end os selv.  

At analysere internationale leverandørkæder byder på store udfordringer med transparens, og det kan derfor være svært at mappe hele ens leverandørkæde til sidste led. Vi mener dog det er vigtigt at få indblik hvor vores varer kommer fra, så vi kan sikre, at de ikke er produceret med skade for mennesker og miljø. 

Gennem research og dialog med vores tætteste leverandører har vi estimeret en overordnet værdikæde.

Leverandørernes verden

For at mindske Give Steels klimapåvirkning sourcer vi helst så tæt på vores produktionsenhed som muligt. Det er dog ikke altid muligt at source al nødvendigt stål indenfor Europa, da råmaterialerne naturligt befinder sig i hele verden. Vi indkøber helst fra Europæiske værker for at minimere unødig CO2 udledning og social risiko. Første led i vores supply chain er derfor primært grossister og værker i Danmark og Nordeuropa.

I andet led af vores supply chain kommer vores råvarer typisk fra det øvrige Europa eller Asien, mens der i tredje led kan være nedslagspunkter til andre geografiske områder, afhængigt af hvilken råvare, der er tale om. Social risiko i supply chain vil fra 2024 være en fast del af Give Steels ESG-rapportering.  Har du spørgsmål til sourcing af råvarer til dit projekt, så kontakt din kontaktperson i Give Steel.

Supplier Code of Conduct

Give Steel Supplier Code of Conduct er opdateret i 2023 på baggrund af øgede bæredygtighedskrav fra EU.

Læs mere om Supplier Code of Conduct her.