Skejby sjukhus

Den mest kända gångbron Give Steel har levererat är utan tvivel gångbron på Bella Sky Comwell. Denna gångbro till Skejby sjukhus är lite enklare – inte minst på grund av montering på något lägre höjd än Bella Skys!

Den 135 meter långa gångbron förbinder två byggnader på Skejby sjukhus i Århus.

En klassisk brokonstruktion – och en av många gångbroar Give Steel har konstruerat under åren.

Skejby sjukhus

Den mest kända gångbron Give Steel har levererat är utan tvivel gångbron på Bella Sky Comwell. Denna gångbro till Skejby sjukhus är lite enklare – inte minst på grund av montering på något lägre höjd än Bella Skys!

Den 135 meter långa gångbron förbinder två byggnader på Skejby sjukhus i Århus.

En klassisk brokonstruktion – och en av många gångbroar Give Steel har konstruerat under åren.