Skejby Sygehus

Den mest kendte gangbro Give Steel har leveret er uden tvivl gangbroen på Bella Sky Comwell. Denne gangbro til Skejby Sygehus er noget mere simpel – ikke mindst pga. montering i en noget lavere højde end Bella Sky!

Den 135 meter lange gangbro kommer til at forbinde to bygninger på Skejby Sygehus i Århus.

En klassisk brokonstruktion – og en af de mange gangbroer Give Steel med tiden har konstrueret.

Skejby sjukhus

Den mest kända gångbron Give Steel har levererat är utan tvivel gångbron på Bella Sky Comwell. Denna gångbro till Skejby sjukhus är lite enklare – inte minst på grund av montering på något lägre höjd än Bella Skys!

Den 135 meter långa gångbron förbinder två byggnader på Skejby sjukhus i Århus.

En klassisk brokonstruktion – och en av många gångbroar Give Steel har konstruerat under åren.