Skejby Sygehus

Den mest kendte gangbro Give Steel har leveret er uden tvivl gangbroen på Bella Sky Comwell. Denne gangbro til Skejby Sygehus er noget mere simpel – ikke mindst pga. montering i en noget lavere højde end Bella Sky!

Den 135 meter lange gangbro kommer til at forbinde to bygninger på Skejby Sygehus i Århus.

En klassisk brokonstruktion – og en af de mange gangbroer Give Steel med tiden har konstrueret.

Skejby Hospital

One of the most famous walkways Give Steel has supplied is without a shadow of a doubt the walkway at Hotel Bella Sky Comwell. The walkway to Skejby Hospital is somewhat simpler, not least because it is somewhat lower than the one at Bella Sky!

The 135 metre long walkway will connect two buildings at Skejby Hospital in Aarhus.

It is a classic bridge construction and one of many walkway bridges that Give Steel has constructed over the years.