Skejby sykehus

Den mest kjente gangbroen Give Steel har levert, er uten tvil gangbroen på Bella Sky Comwell. Gangbroen til Skejby sykehus er en smule enklere – ikke minst på grunn av at monteringen skjer i en noe lavere høyde enn Bella Sky!

Den 135 meter lange gangbroen skal knytte sammen to bygninger på Skejby sykehus i Århus.

En klassisk brokonstruksjon – og en av de mange gangbroene Give Steel har konstruert i årenes løp.

Skejby sykehus

Den mest kjente gangbroen Give Steel har levert, er uten tvil gangbroen på Bella Sky Comwell. Gangbroen til Skejby sykehus er en smule enklere – ikke minst på grunn av at monteringen skjer i en noe lavere høyde enn Bella Sky!

Den 135 meter lange gangbroen skal knytte sammen to bygninger på Skejby sykehus i Århus.

En klassisk brokonstruksjon – og en av de mange gangbroene Give Steel har konstruert i årenes løp.