Lanternen

Stålgitre med spænd på ca. 45 meter og en vægt på 6.5 tons. Det er stålgitre, der indgår i konstruktionen af den 8.500 m2 store aktivitetshal i Løgstør.

Give Steel tegnede og leverede ca. 115.000 kg stålkonstruktion til hallen samt gangbroer og forbindelsesgange. Af hensyn til transport og håndtering deles de store og tunge gitre i to halvdele.

Lanternen indeholder en dobbelt sportshal, multi-sal, omklædning, café, forsamlingslokaler, biograf, fitnesscenter, skydebane og sundhedshus.

Lanternen

Stålfackverk med en spännvidd på ca 45 meter och en vikt på 6,5 ton. Det är stålfackverk som ingår i konstruktionen av den 8 500 m2 stora aktivitetshallen i Løgstør.

Give Steel ritade och levererade ca 115 000 kg stålkonstruktion till hallen samt gångbroar och korridorer. Med tanke på transport och hantering delas de stora och tunga fackverken upp i halvor.

Lanternen innehåller en dubbel sporthall, multisal, omklädningsrum, kafé, samlingslokaler, biograf, fitnesscenter, skjutbana och hälso- och sjukvårdscentral.

Läs mere om våra fackverk av stål.