Lanternen

Fagverk med spenn på ca. 45 meter og en vekt på 6,5 tonn. Dette er fagverk som inngår i konstruksjonen av den 8 500 m2 store aktivitetshallen i Løgstør.

Give Steel tegnet og leverte ca. 115 000 kg stålkonstruksjon til hallen samt gangbroer og forbindelsesganger. Av hensyn til transport og håndtering må de store, tunge dragerne deles i to deler.

Lanternen rommer en dobbelt sportshall, multisal, garderober, kafé, forsamlingslokaler, kino, treningssenter, skytebane og helsesenter.

Lanternen

Fagverk med spenn på ca. 45 meter og en vekt på 6,5 tonn. Dette er fagverk som inngår i konstruksjonen av den 8 500 m2 store aktivitetshallen i Løgstør.

Give Steel tegnet og leverte ca. 115 000 kg stålkonstruksjon til hallen samt gangbroer og forbindelsesganger. Av hensyn til transport og håndtering må de store, tunge dragerne deles i to deler.

Lanternen rommer en dobbelt sportshall, multisal, garderober, kafé, forsamlingslokaler, kino, treningssenter, skytebane og helsesenter.