Bella Center Copenhagen

Selve kongreshallen er 108 meter lang og 66 meter bred, og hvert gitterspær vejer omkring 20 ton.

Det krævede to kraner og nøje koordination at få samlet de store gitterspær og derefter hejse dem op i tyve meters højde.

Vores folk på pladsen samlede og monterede mellem seks og otte gitterspær om ugen.

Bella Center Copenhagen

Selve kongresshallen er 108 meter lang og 66 meter bred, og hver gitterdrager veier omkring 20 tonn.

Det tok to kraner og grundig koordinering for å sammenføye de store gitterdragerne og heise dem tyve meter opp i luften.

Mannskapet vårt på byggeplassen sammenføyet og monterte mellom seks og åtte gitterdragere i uken.