Bella Center Copenhagen

Selve kongreshallen er 108 meter lang og 66 meter bred, og hvert gitterspær vejer omkring 20 ton.

Det krævede to kraner og nøje koordination at få samlet de store gitterspær og derefter hejse dem op i tyve meters højde.

Vores folk på pladsen samlede og monterede mellem seks og otte gitterspær om ugen.

Bella Center Copenhagen

The conference hall itself is 108 metres in length and 66 meters wide, each truss weighing about 20 tons.

It took two cranes and careful coordination to assemble the giant trusses and hoist them 20 metres up.

Our personnel assembled and installed from six to eight trusses a week, on site.