Klima

Give Steel vil reducere stålkonstruktioners CO2-aftryk til en tredjedel

Massive CO2-optimeringer skal hentes på såvel råvarer som energi og transport

Pressemeddelelse d. 31. august 2023:

Give Steel A/S har netop committed sig til Science-Based Target initiativet (SBTi)* – et globalt initiativ for virksomheder, der vil reducere CO2-udledning i tråd med Parisaftalen**. Initiativet er sat i verden for at begrænse den globale opvarmning til 1.5 °C inden 2030 og peger mod CO2-neutralitet i forhold til præindustrielle niveauer senest 2050.

Ved at forpligte sig, går Give Steel nu ind i en proces, hvor selskabet indenfor de næste 24 måneder skal udvikle konkrete klimamål i relation til Parisaftalen. Et mål som herefter indstilles til officiel validering hos SBTi.

 ”Vores commitment til Science-Based Target er fundamentet for en seriøs klimastrategi, der er både ambitiøs og realistisk”, siger Anette Maria Christensen, Chief Sustainability Officer i Give Steel.

Hun uddyber:

“Vi forventer at kunne sætte en ambition om 37% low carbon stål i 2030. Estimatet er baseret på den stigende interesse for stål med lave CO2-værdier, som vi allerede nu oplever hos større bygherrer. Det er en tendens, vi forventer vil stige i takt med det fossilfrie stål kommer på markedet og EU’s taksonomi slår igennem. Dertil kommer CO2-gevinsten ved brug af grøn energi.“

Give Steels CO2-reduktioner skal primært hentes indenfor tre områder: råvarer, energi og transport. Og her spiller råvarerne en særlig vigtig rolle. Give Steel ser allerede i dag en stigende efterspørgsel fra store bygherrer om at øge skrotprocenten i stålet og source fra værker med de laveste CO2-tal. Dertil kommer, at stålværkerne over tid vil øge udbuddet af low carbon stål.

CO2 aftryk på en tredjedel

Give Steel arbejder i øjeblikket på et low carbon projekt med CO2-tal helt nede omkring 333 kg CO2 pr. tons råvare. Det er cirka en tredjedel af CO2-aftrykket på den råvare, der i dag ligger til grund for Give Steels EPD på 1050 kg CO2 pr. ton. Fremtidens største CO2-besparelser ligger dog i det fossilfrie stål, som man først forventer at kunne source fra 2030. Men i takt med værkernes øgede fokus på low carbon stål, bliver der løbende flere muligheder for at reducere CO2-aftrykket på stålet. Give Steel vil derfor arbejde med et scenarie, hvor man sigter efter, at over en tredjedel af stålet skal være low carbon stål inden 2030.

Grøn energi og egne vindmøller

Give Steel vil også kunne hente store CO2-besparelser på grøn energi i et nyt energimix af vindenergi og energi fra solceller. Give Steel har søgt om byggetilladelse til at opstille to vindmøller på matriklen i Brande, der skal supplere den grønne energi, der købes udefra. Give Steel har i længere tid arbejdet med udvikling af den optimale energiløsning, der ikke blot er køb af certifikater, men faktisk er tilpasset fabrikkens elforbrug hen over døgnet og som dækker energibehovet tæt på 100%.
Ved brug af grøn energi forventer Give Steel at kunne reducere CO2 ift. nuværende elforbrug med 90%, baseret på samme omsætning.

Grøn transport
I Give Steels bæredygtighedsafdeling ser man grøn transport som den største udfordring. Grøn transport er i dag dobbelt så dyrt som konventionel transport med fossile brændstoffer – og er derfor ikke efterspurgt af hverken entreprenører eller bygherrer. Til trods for udfordringerne ser Give Steel alligevel muligheder for CO2-optimering, da biobrændsler samt elektrificering af tung transport forbedres over tid.

Give Steels ansøgning er godkendt af Science-Based Target, og du kan derfor allerede nu finde Give Steel på Science-Based Targets hjemmeside: https://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action#dashboard

*Science-Based Targets initiative (SBTi) er et samarbejde mellem CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) og World Wide Fund for Nature (WWF). Science-Based Targets initiative (SBTi) definerer og fremmer best practice ud fra en forskningsbaseret målsætning og vurderer selvstændigt virksomhedernes mål.
Kilde: https://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action

**Parisaftalen trådte i kraft den 4. november 2016, blot et år efter den blev indgået på FN’s 21. klimakonference (COP21) i december 2015. Parisaftalen forpligter medlemslandene til at holde den globale temperaturstigning et godt stykke under 2 grader og arbejde for at begrænse den til 1,5 grad. EU forpligter sig til at reducere udledningerne med mindst 40 pct. i 2030 i forhold til 1990. Parisaftalen etablerer endvidere en ny markedsmekanisme, hvor et land vil kunne købe udledningsreduktioner ved at finansiere klimaprojekter i andre lande. Kilde: Folketinget, EU-Oplysningen (20.03.2023) Kilde: https://www.eu.dk/da/leksikon/Parisaftalen


Give Steel har fokus på CO2-optimering fra Cradle to Site – dvs. fra udvinding til færdig montage på byggepladsen.

PLANNING & DESIGN

Planning and design

 • Structure optimisation
 • Strategic purchase of raw materials

PRODUCTION

Raw materials

 • Responsible extraction of raw materials

Sourcing from supplier

 • Strategic purchase of the most CO2-efficient raw materials from the most CO2-efficient suppliers

Transportation to factory

 • Logistics planning
 • Supplier Documentation/Code of Conduct

Production

 • Investing in robots and technology
 • More environmentally friendly paint
 • Continuing investments in electric-powered tools
 • Minimising energy consumption at all locations
 • Recycling of waste
 • Minimum use of chemicals
 • Durability: Quality lasts longer

DELIVERY

Transportation to construction site

 • Logistics planning
 • Choice of trucks
 • Supplier documentation

Installation at construction site

 • Logistics planning
 • Energy consumption on site
 • Quality installation for high durability