Light House, Aarhus Ø

 

700 tons stålkonstruktion til Danmarks højeste boligbyggeri

Give Steel lever stålkonstruktion til Lighthouse – det kommende nye vartegn for Aarhus!

Lighthouse ligger på spidsen af Aarhus Ø, første parket til Aarhus bugt. Det spektakulære byggeri bliver Danmarks højeste boligbyggeri.

Give Steel leverer bjælker og søjler til både Promenadehuset, Kanalhuset og Kronen på værket, den øverste del af bygningen. Her skal ca. 60 ton stålkonstruktion bære tag og glasfacader på den øverste del af tårnet, hvor der etableres en restaurant.

Vi er i Give Steel stolte af at bidrage til det kommende vartegn for Aarhus, et projekt der opføres af Aarsleff A/S

Lighthouse, Aarhus Ø

700 ton stålkonstruktion till Danmarks högsta bostadshus

Give Steel levererar stålkonstruktion till Lighthouse – det kommande nya landmärket i Århus!

Lighthouse ligger längst ut på Aarhus Ø, på första parkett invid Århusbukten. Det spektakulära bygget blir Danmarks högsta bostadshus.

Give Steel levererar bjälkar och pelare till både Promenadhuset, Kanalhuset och kronan på verket, den översta delen av byggnaden. Här ska ca 60 ton stålkonstruktion bära upp tak och glasfasader på den översta delen av tornet, där en restaurang ska ligga.

Vi är på Give Steel stolta över att bidra till Århus framtida landmärke, ett projekt som uppförs av Aarsleff A/S.