Simpel halkonstruktion

Kostald i Brande

En klassisk halkonstruktion der typisk bruges til landbrug og industribygninger. Her en kostald i brande.

Konstruktionen med de opsvejste spær er særlig populær, fordi man ved at optimere konstruktionen sparer tonnage. Med mindre tonnage i en gennemtænkt konstruktion holdes kostprisen nede, transporten lettes og projektets CO2-aftryk mindskes.

Enkel hallkonstruktion

Kostall i Brande

En klassisk hallkonstruktion som vanligen används inom jordbruket och till industribyggnader. Här ett kostall i Brande.

Konstruktionen med de svetsade takstolarna är särskilt populär eftersom man genom att optimera konstruktionen minskar vikten. Med mindre vikt i en väl genomtänkt konstruktion hålls priset nere, transporterna blir mindre och projektets CO2-avtryck minskas.