Simpel halkonstruktion

Kostald i Brande

En klassisk halkonstruktion der typisk bruges til landbrug og industribygninger. Her en kostald i brande.

Konstruktionen med de opsvejste spær er særlig populær, fordi man ved at optimere konstruktionen sparer tonnage. Med mindre tonnage i en gennemtænkt konstruktion holdes kostprisen nede, transporten lettes og projektets CO2-aftryk mindskes.

Simple hall construction

Cow shed in Brande

A classic hall construction as typical for use in agricultural and industrial buildings. This example is of a cow shed in Brande.

The welded steel frame construction is particularly popular as it saves weight through structural optimisation. Reduced weight in a properly-designed structure keeps costs low, eases transportation and minimises the CO2 footprint of the project.