Køgehallerne

Spærene, der bærer tagkonstruktionen, vejer hver 5,5 ton og er 40 meter lange. Til monteringen brugte vi en 130 tons mobilkran med en hejs på 36 meter.

Køge Idrætspark Hal III bliver 4.200m2 og får en tilskuerkapacitet på 1.100. Det samlede budget for projektet er 46 millioner.

Køgehallarna

Takstolarna som bär upp takkonstruktionen väger 5,5 ton vardera och är 40 meter långa. Till monteringen använde vi en 130 tons mobilkran med en lyft på 36 meter.
Køge Idrætspark Hal III blir 4 200 m2 och får en publikkapacitet på 1 100 personer. Den totala budgeten för projektet är 46 miljoner danska kronor.

Läs mere om våra fackverk av stål.