Hjertet in Ikast

Multihuset “Hjertet” i Ikast vokser som en udvidelse ud af den eksisterende Internationale Skole.

Bygningsmassen består af otte bygninger, der til sidst samles til én helhed, og den nye udfordrende arkitektur gør, at både stålmontage og dækmontage sker i tæt koordinering.

Hjertet består af hal-, multifunktions- og undervisningsfaciliteter samt socialøkonomiske arbejdspladser, blandt andet i form af café og kontorer.

Give Steel leverer 180 tons stålkonstruktioner til byggeriet. Arkitekterne bag er CF Møller og bygherre er Ikast-Brande Kommune.

Hjärtat i Ikast

Multihuset ”Hjärtat” i Ikast växer som en utökning av den befintliga Internationella skolan.

Området består av åtta byggnader, som till slut samlas till en helhet, och den nya utmanande arkitekturen gör att både stål- och däckmontering sker i tätt samarbete.

Hjärtat består av hall-, multifunktions- och undervisningslokaler samt socialekonomiska arbetsplatser, bland annat i form av kafé och kontor.

Give Steel levererar 180 ton stålkonstruktion till bygget. Arkitekterna bakom projektet är CF Møller och byggherre är Ikast-Brande kommun.