Dybbølhallen

Totalløsning – fra statik til montage

Dybølhallen i Sønderborg blev opført i 2011 i samarbejde med Nisgaard + Christoffersen, Vejle. Give Steel A/S udførte statiske beregninger, producerede stålkonstruktionerne og forestod hele montagen med egne kranbiler og lifte.

Projektets ca. 2500 m2 inkluderede skyboks, gangbroer og gitterspær med 45 meters spændvidde. Det blev til i alt 140 tons stålkonstruktion, udregnet, produceret, leveret og monteret af Give Steel A/S.

Dybbølhallen

Totallösning – från statik till montering

Dybølhallen i Sønderborg byggdes år 2011 i samarbete med Nisgaard + Christoffersen, Vejle. Give Steel A/S utförde statiska beräkningar, producerade stålkonstruktionerna och genomförde hela monteringen med egna kranbilar och lyftar.

Projektets ca 2 500 m2 inkluderade loger, gångbroar och fackverk med 45 meters spännvidd. Det blev totalt 140 ton stålkonstruktion, uträknat, producerat, levererat och monterat av Give Steel A/S.